Virheviesti

Notice: Only variables should be passed by reference funktiossa hyy_utils_i18n_translate_path() (rivi 193 tiedostossa /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media & arkisto

Uutiset

Ison Pyörän valmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa uusien koulutusohjelmien sisältöjä aletaan suunnitella. Suunnittelusta vastaavat johtoryhmät, joihin yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään opiskelijajäsenet. Jokaiseen ryhmään nimetään yksi varsinainen opiskelijajäsen sekä hänelle varajäsen. Varajäsenellä on johtoryhmän työskentelyssä läsnäolo- ja puheoikeus. Aiemmat hakukierrokset koskivat kandiohjelmien johtoryhmiä. Nyt ylioppilaskunnan hallitus avaa haun maisteriohjelmien johtoryhmiin.

Maisteriohjelmien johtoryhmät koostuvat kolmikannan mukaan opiskelija-, opetus- ja keskiryhmän jäsenistä. Johtoryhmät aloittavat työskentelynsä kevään aikana ja työskentely jatkuu tiiviinä syksyyn 2016.

Seuraavista johtoryhmistä puuttuu vielä opiskelijaedustajia:

Kasvibiologian maisteriohjelma (varajäsen)
Russian Studies (varajäsen)
Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma (varajäsen)
European and Nordic Studies (jäsen ja varajäsen)

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää viimeistään maanantaihin 13.6.2016 kello 12.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo(at)hyy.fi. Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja käytettävyys, nykyinen pääaine, minkä ohjelman johtoryhmään hakee ja onko käytettävissä varsinaiseksi vai varajäseneksi vai molemmiksi.

Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija Anne Rautanen, anne.rautanen(at)hyy.fi, puh. +358 505438458.

Helsingin yliopiston tutkinnot uudistuvat 1.8.2017 alkaen. Tutkintoja uudistaa Iso pyörä -projekti, joka käynnistettiin opetuksesta vastaavan vararehtori Keijo Hämäläisen aloitteesta vuonna 2014. Isossa pyörässä Helsingin yliopiston tiedekuntien nykyiset tutkintorakenteet muutetaan uusiksi kokonaisuuksiksi, koulutusohjelmiksi.
Uudet kandidaatin- ja maisterintutkintoon johtavien koulutusohjelmien nimet on nyt päätetty, ja ohjelmien suunnittelu jatkuu parhaillaan yliopiston Iso Pyörä -työryhmässä, tiedekunnissa ja laitoksilla ja uusien ohjelmien johtoryhmissä.

Mitä nykyisille tutkintorakenteille ja -vaatimuksille tapahtuu? Miksi niin tapahtuu? Missä tiedekunnassa uudet koulutusohjelmat ovat? Vanhentuvatko opinnot? Milloin nykyisten opiskelijoiden pitää siirtyä uusiin ohjelmiin?

Kokosimme pienen FAQ-paketin.

Jos jotakin on jäänyt kysymättä tai vastaamatta alla, ota yhteyttä hallitukseemme tai asiantuntijoihimme!

Ison pyörän eteneminen yleensä: hallituksen jäsenet Laura Luoto ja Maria Loima, asiantuntija Anne Rautanen, tiedottaja Tapio Reinekoski.

Opiskelijan oikeusturva: hallituksen jäsen Tarik Ahsanullah, asiantuntija Anne Rautanen, tiedottaja Tapio Reinekoski.

Lisää tietoa saat myös esimerkiksi oman oppiaineesi opiskelijaedustajilta (eli ”hallopedeilta”). Heidän yhteystietonsa löydät yksikkökohtaisesti täältä: https://www.halloped.fi/fi/helsinki/organs.

Uusien koulutusohjelmien opiskelijaedustajat ja heidän yhteystietonsa päivitetään myös halloped.fi-sivustolle heti kun kaikki edustajat on valittu.

1) Mitä Iso pyörä tekee opinnoilleni? Lopetetaanko oppiaineita Ison pyörän vuoksi? Mitä tapahtuu nyt? Kuka valvoo opiskelijoiden etua?

Ison pyörän tarkoitus on luoda Helsingin yliopistoon uudet koulutusohjelmat lukuvuodesta 2017–18 alusta alkaen. Koulutusohjelmat eivät enää perustuisi nykyisten oppiaineiden, laitosten ja tiedekuntien jaolle, vaan yliopiston eri tieteenalojen pohjalle. Yhdessä koulutusohjelmassa voi siis uudistuksen jälkeen olla opintojaksoja ja sisältöjä useilta nykyisiltä laitoksilta tai tiedekunnilta. Toisaalta jotkin uudet koulutusohjelmat voivat olla myös lähes yksi yhteen samanlaisia nykyisten pääaineiden tutkintorakenteiden kanssa.

Iso pyörä ei siis itsessään ole uhka oppiaineiden tulevaisuudelle, vaan rehtori, tiedekunnat ja laitosjohtajat ovat tehneet irtisanomispäätöksiä yliopiston muutosohjelman, eli yliopiston rahoituksen leikkausten vuoksi aloitettujen säästöjen seurauksena. Huolestuttavin tilanne on nyt oppiaineilla, joiden resurssit ovat aiemminkin olleet huonot. Vaikka nämä aineet eivät Ison pyörän myötä saisi omaa kandi- tai maisteriohjelmaa, niitä voi edelleen opettaa valinnaisina moduuleina tai opintosuuntina. Se edellyttää kuitenkin tahtoa ja oppiaineen aseman puolustamista uusien koulutusohjelmien johtoryhmiin valituilta hallinnon opiskelijaedustajilta ja ainejärjestöiltä tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan.

Ison pyörän työryhmässä opiskelijoita edustaa HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Janne Lardot. Laajoista periaatelinjauksista ja esimerkiksi lopullisista uusista koulutusohjelmista päättää yliopiston opintoasiainneuvosto ONE, jossa opiskelijoita edustaa HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Anne Rautanen. Ylioppilaskunta on rekrytoinut uusien kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmiin opiskelijaedustajia talven ja kevään ajan.

2) Millaisia ovat koulutusohjelmat ja uudet hakukohteet?

Uudet koulutusohjelmat on listattu tämän sivun loppuun. Maisteriohjelmien jako ei ole vielä lopullinen.

Hakukohteet lukuvuoden 2017–18 alusta alkaen ovat uusia kandi- tai maisteriohjelmia. Hakuvaiheessa ei tarvitse vielä valita sitovasti jotakin tiettyä tieteenalaa, vaan opintojen edetessä voi tarkentaa opintosuuntaansa valitun koulutusohjelman sisällä usean tieteenalan tai sisältökokonaisuuden valikoimasta. Opiskelijat voivat myös sisällyttää tutkintoonsa yksilöllisiä valinnaisia opintoja muiden koulutusohjelmien tieteenaloilta ja opintosisällöistä.

Jokaiselle koulutusohjelmalle, opintokokonaisuudelle ja opintojaksolle laaditaan tarkat ja konkreettiset osaamistavoitteet. Opintojaksoista on kuvattava sisällöt, arviointimenetelmät sekä opetusmuodot. Nykyisenkaltaisista, epämääräisistä osaamistavoitteista, esimerkiksi ”kurssin suoritettuaan opiskelija osaa alan peruskäsitteistön ja -teoriat”, on määrä päästä eroon ja kohti käytäntöä. Jokaisen opintojakson kohdalla on eriteltävä, millaisia taitoja jakso kerryttää ja mihin tarkoitukseen – joko myöhempiä opintoja tai valmistumisen jälkeisiä työtehtäviä varten.
Uusien koulutusohjelmien aikataulujen ja työtapojen tulee myös tukea opintojen sujuvaa etenemistä ja päätoimista opiskelua.

3) Vaihtuuko pääaineeni? Vanhentuvatko nykyiset opintoni?

Nykyiset opiskelijat saavat kolmen vuoden siirtymävaiheen, jonka aikana he voivat suorittaa opintonsa loppuun nykyisten tutkintorakenteiden mukaan. Lukuvuoden 2016–17 tutkintovaatimukset ovat voimassa siirtymävaiheen loppuun asti.

Nykyiset opiskelijat voivat halutessaan myös siirtyä suorittamaan tutkintoaan uusien koulutusohjelmien mukaisesti.  Siirtymisen tarkat ehdot, esimerkiksi ”siltaopintojen” määrä, ovat vielä suunnitteilla.

Jos siirryt uuteen ohjelmaan, et voi palata enää vanhaan tutkintorakenteeseen. Jos haluat siirtyä uuteen koulutusohjelmaan ja olet jo suorittanut kandi- tai maisterintutkintoon liittyviä opintoja, ne korvaavat opintojaksoja myös uudesta koulutusohjelmasta. Kaikki oppiaineita varten laaditaan myöhemmin siirtotaulukot, joista käy ilmi, mitkä vanhojen tutkintojen opintojaksot vastaavat uusien koulutusohjelmien opintojaksoja. 

Valmiit tutkinnot eivät vanhene. Yli kymmenen vuotta vanhoja opintoja, joita ei ole sidottu kokonaiseen kandi- tai maisterintutkintoon, ei voi enää sisällyttää uusien koulutusohjelmien mukaisiin tutkintoihin. Siirtymäajan puitteissa valmistuvien opinnot vanhenevat nykyisten säännösten mukaisesti.
Yliopisto kokoaa lisätietoja Ison pyörän etenemisestä, valmistelutyöstä, aikataulusta ja tehdyistä päätöksistä Flammaan sivulle https://flamma.helsinki.fi/fi/iso-pyora.

Tiedekuntien omia verkkosivuja ja tiedotusta kannattaa myös seurata.
Jos haluat tietää, mitä esimerkiksi rehtorin päätökset tai Ison pyörän työryhmän muistiot tarkoittavat käytännössä, voit ottaa yhteyttä oppiaineesi hallinnon opiskelijaedustajiin tai HYYn koulutuspolitiikasta vastaaviin hallituksen jäseniin tai asiantuntijoihin.

4) Haluan vaikuttaa oppiaineideni tulevaisuuteen – mitä pitäisi tehdä?

Aika antaa palautetta omien oppiaineiden opintojen ongelmista on nyt. Vaikuttaminen onnistuu joukolla: kertokaa ainejärjestönne ja opiskelijaedustajien kanssa tiedekunnan opetuksesta vastaavalle varadekaanille ja uusien koulutusohjelmien johtoryhmien johtajille, miten opintoja tulisi uudistaa.

Vaikka Ison pyörän tavoite on selkiyttää tutkintojen opiskelijoille antamia valmiuksia ja auttaa opiskelijoita hahmottamaan oma osaamisensa paremmin, tavoitteet voivat aina jäädä vain sanoiksi. Opiskelijoiden on siis osallistuttava aktiivisesti uusien ohjelmien suunnitteluun ja annettava palautetta siitä, miten työssä on onnistuttu. Ainejärjestöjen ja hallinnon opiskelijaedustajien yhteistyö huomioidaan varmasti uusien koulutusohjelmien johtoryhmissä. Johtoryhmässä vaikuttavan opiskelijaedustajan taakse kannattaa kuitenkin yrittää kerätä koko ainejärjestön kantoja ja tuki.

HYY saa kuulla yliopiston hallinnolta usein, että opiskelijat eivät ole huomauttaneet ongelmista opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa tai esittäneet kehitysideoita. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että kaikki on hyvin; kritiikin ”puute” johtuu mitä todennäköisimmin pikemmin siitä, etteivät opiskelijoiden huolet ja ongelmat kantaudu yliopiston hallintoon asti.
Samaan aikaan kun koulutusohjelmia uudistetaan, yliopisto irtisanoo työntekijöitä ja rakentaa myös hallintoaan uuteen muotoon, ”uudeksi palveluorganisaatioksi” eli UPOksi. Yliopiston säästöistä ja irtisanomisista johtuvia ongelmia ei voi selittää Ison pyörän tai hallintouudistuksen aiheuttamilla muutoksilla eikä niitä voi käyttää tekosyynä opintojen hidastamiselle, opetuksen ja tenttien peruuttamiselle tai opintoneuvonnan puutteelle.

Opintojen ohjausta kannattaa pyytää jo nyt oman oppiaineen tai laitoksen opintohallinnon henkilökunnalta. Opintohallinnon tulee poikkeuksetta hoitaa perustehtävänsä: tehdä opiskelijavalinnat, ohjata opiskelijoita ja huolehtia opiskelijoiden valmistumiseen liittyvistä hallintotehtävistä.

Mikään käynnistä olevista muutoksista ei saa hankaloittaa opintojen sujuvuutta tai viivästyttää valmistumista. HYY on kerännyt opiskelijoilta tietoa yliopiston säästöjen ja samanaikaisten suurten rakenteellisten muutosten vaikutuksista: on selvää, että ongelmia on ilmennyt jo. Ylioppilaskunta toivoo, että se saisi mahdollisimman usein ja ajoissa tietoa ongelmatilanteista – joko suoraan tai hallinnon opiskelijaedustajien kautta.

Uudet kandiohjelmat syyslukukaudesta 2017 alkaen:

Biologian kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti LuK

Elintarviketieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Eläinlääketieteen kandiohjelma
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteen kandidaatti (ELK)

Farmaseutin koulutusohjelma
Farmasian tiedekunta
Farmaseutin tutkinto

Filosofian kandiohjelma*
Humanistinen tiedekunta / Valtiotieteellinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) / Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Geotieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Historian kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kandidatprogram i samhällsvetenskaper + socialt arbete**
Svenska social- och kommunalhögskolan
Politices kandidat (Pol. Kand.)

Kasvatustieteiden kandiohjelma
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteen kandidaatti (KK)

Kemian kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Kielten kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Logopedian kandiohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Maantieteen kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Maataloustieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK)

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Valtiotieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Metsätieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK)

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto (ON)

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Psykologian kandiohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Psykologian kandidaatti (PsK)

Sosiaalitieteiden kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Taloustieteen kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
Teologinen tiedekunta
Teologian kandidaatti (TK)

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksen ja kehityksen kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma*
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK) / Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Ympäristötieteiden kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

* Filosofian kandiohjelman sekä ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman tutkintonimikkeiden käyttöä koskevat menettelyt ratkaistaan 1.8.2017 mennessä.

** Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH) käsittelee hallituksessaan 22.2.2016 koulutusohjelmien perustamista. SSKH:n hallituksen päätöksen mukaisesti perustetaan joko yksi tai kaksi koulutusohjelmaa.

Uudet maisteriohjelmat syyslukukaudesta 2017 alkaen sekä ohjelmien johtajat

Data Science    Hannu Toivonen
Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma    Veijo Kaitala
Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma    Mirja Ruohoniemi
Elintarvikealan liiketoiminnan ja kulutuksen maisteriohjelma (ELK)    Sari Ollila
Elintarviketieteet    Marina Heinonen
English Studies    Sanna-Kaisa Tanskanen
Environmental Change and Global Sustainability    Janne Hukkinen
European and Nordic Studies -maisteriohjelma    ONE nimeää johtajan myöhemmin
Filosofian maisteriohjelma    Aki Lehtinen
Fysiikan maisteriohjelma (tähtitiede, kosmologia, avaruus- ja hiukkasfysiikka)    Kenneth Österberg
Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma    Eeva-Liisa Eskelinen
Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma    Tapani Rämö
Hammaslääketieteen koulutusohjelma    Terhi Karaharju-Suvanto
Historian maisteriohjelma    Laura Kolbe
Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen
Human Nutrition and Food Behaviour    Mikael Fogelholm
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma    Antti Lauri
Intercultural Encounters, Diversity and Integration (InDi)    Martti Pärssinen
International Business Law    Ville Pönkä
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma    Liisa Tiittula
Kasvatustieteiden maisteriohjelma (valmisteluvaihe jatkuu vielä)    Sari Lindblom-Ylänne
Kasvibiologian maisteriohjelma    Johannes Enroth
Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma    Mari Vaattovaara
Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma    Mikko Oivanen
Kielten maisteriohjelma    Ahti Nikunlassi
Kirjallisuuden maisteriohjelma    Pirjo Lyytikäinen
Kulttuuriperintö ja kulttuurien tulkinnat -maisteriohjelma    Lotte Tarkka
Lääketieteen koulutusohjelma – Utbildningsprogrammet i Medicin    Tiina Paunio
Life Science Informatics    Mats Gyllenberg
Linguistic Diversity in the Digital Age (LingDA)    Matti Miestamo
Logopedian maisteriohjelma    Kaisa Launonen
MA Program for Finnish Teacher Education (valmisteluvaihe jatkuu vielä)    ONE nimeää johtajan myöhemmin
Maailman kulttuurien maisteriohjelma    Hannu Juusola
Maantieteen maisteriohjelma    Sami Moisio
Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma    Marko Lindroos
Maataloustieteiden maisteriohjelma    Mervi Seppänen
Magisterprogram i samhällsvetenskaper    Mirjam Kalland
Magisterprogrammet i kultur och kommunikation    Derek Fewster
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma    Matti Lassas
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma    Juha Oikkonen
Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma    Antti Kuronen
Metsätieteiden ja biotalouden maisteriohjelma    Markus Holopainen
Mikrobiologian ja -biotekniikan maisteriohjelma    Sari Timonen
Neurotieteen maisteriohjelma    Juha Voipio
Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma    Sakari Melander
Pohjoismaisten kielten maisteriohjelma    Beatrice Silén
Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma    Mervi Pantti
Proviisorin koulutusohjelma    Pia Vuorela
Psykologian maisteriohjelma    Anu-Katriina Pesonen
Russian Studies    ONE nimeää johtajan myöhemmin
Sosiaalitieteiden maisteriohjelma    Ilkka Arminen
Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma    Johanna Kantola
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma    Jyrki Kalliokoski
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma    Hanna Korsberg
Taloustieteen maisteriohjelma    Markku Lanne
Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma    Auli Vähäkangas
Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma    Kari Rummukainen
Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma    Veli Mäkinen
Translationaalisen lääketieteen koulutusohjelma (TRANSMED)    Dan Lindholm
Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma    Pauli Kettunen

Floran päivän juhliin 13.5. tarvitaan vapaaehtoisia apukäsiä. Apua tarvitaan mm. juhlaan osallistujien ohjeistamiseen sisääntulossa, koristeluun ja rakennukseen sekä yleiseen ohjaukseen.

Työtehtävät ovat max. 2h kestäviä välillä klo 13.30-20.00, joten pääset mainiosti nauttimaan myös juhlasta! 
Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi päättyy maanantaina 2.5., jonka jälkeen olemme yhteydessä vapaaehtoisiin 3.5.

Ilmoittaudu lomakkeella: http://goo.gl/forms/wzkturWwOa

Lisätietoja Floran päivän juhlasta osoitteesta www.hyy.fi/flora2016

HYY hakee Helsingin yliopiston opintotukilautakuntaan kolmea opiskelijaedustajaa, ja heille henkilökohtaisia varajäseniä kaudelle 1.8.2016–31.7.2018.

Opintotukilautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on mm. seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti tai Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä. Opintotukilautakunta käsittelee mm. opintotuen myöntämistä ja enimmäisajan pidentämistä koskevia hakemuksia. Lautakunta kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi maanantaihin 16.5.2016 kello 15.00 mennessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan motivaatio toimia tehtävässä, sekä se, onko hakija käytettävissä koko toimikaudeksi. Mikäli hakija on käytettävissä vain varsinaiseksi edustajaksi tai varaedustajaksi, tulee tämänkin ilmetä hakemuksesta.

Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia eritaustaisilta ja eri sukupuolia edustavilta hakijoilta. Ylioppilaskunnan hallitus nimeää opintotukilautakuntaan kolme opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Lisätietoja antaa HYYn toimeentulosta vastaava asiantuntija Aino Jones, aino.jones@hyy.fi, puh. 050 543 9608

Hakuaikaa on jatkettu 24.5. kello 12.00 asti!

Kevättä ja Floran päivää juhlitaan tänäkin vuonna yhteisvoimin Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken perjantaina 13.5. kello 15-20. Tällä kertaa kevättunnelma valtaa Kumpulan, kun Physicum (Gustaf Hällströminkatu 2A) täyttyy musiikista, ohjelmasta, ruoka- ja juomatarjoiluista tieteen iloa unohtamatta. 

Musiikkikorvaa ja tanssijalkaa hemmotellaan bändin ja DJ:n voimin, aivojen sisältöä pääsee muokkaamaan runolliseen muotoon ja itsensä pääsee ikuistamaan photoboothissa. Lisäksi mukana minieläimiä, opiskelijahuonekierroksia ja monipuolista tiedeohjelmaa, jossa Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitokset katsovat tulevaisuuteen. Vatsan täytteestä ja kurkun kuivuudesta huolehditaan juomatarjoilujen sekä ruokarekkojen avulla.

Kello 15-17 on mahdollisuus päästä tutustumaan Kumpulan kätköihin, kun asiantuntijat kierrättävät kiinnostuneita Kumpulan upeassa kasvitieteellisessä puutarhassa, elämyksellisessä Kemianluokka Gadolinissa, Ilmaisinlaboratoriossa, Seismologian instituutissa ja Kiihdytinlaboratoriossa. Näille kierroksille on erillinen ilmoittautuminen, joten niihin voi osallistua, vaikkei itse juhlaan tulisikaan! 

Lisätietoa ohjelmasta, tutustumiskierroksista ja tarjoiluista löytyy tapahtuman nettisivuilta:
www.hyy.fi/flora2016

Tapahtumaan ilmoittaudutaan ennakkoon. Sekä yliopiston henkilökunnalle, että opiskelijoille on molemmille varattu 250 vieraan kiintiö. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 25.4. klo 12:00, jolloin ilmoittautumislinkki julkaistaan Flammassa. Linkki julkaistaan myös tapahtuman Facebook-sivulla sekä nettisivuilla www.hyy.fi/flora2016

Floran päivän virallinen hashtag on #FLORA2016

Lämpimästi tervetuloa kaikki yliopistolaiset! 

(Emme juhli Floran päivää Kumtähden kentällä!) 

Hallitus jatkaa kansalaisyhteiskunnan alasajoa leikkaamalla häikäilemättömästi kehitysyhteistyövaroja yhä enemmän. Jo viime vuonna hallitus leikkasi budjettiriihessään kehitysyhteistyön määrärahoista lähes puolet, noin 400 miljoonaa euroa. Kehysriihessä 5.4.2016 hallitus päätti leikata vielä 25 miljoonaa euroa lisää. Uusi leikkaus kohdistuu vuodesta 2018 eteenpäin käytössä oleviin varoihin.

Kansalaisjärjestöjen ja ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuus on leikkauksen myötä äärimmäisen uhanalainen. Hallituksen uudet leikkaukset tekevät selväksi, ettei kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä pidetä tärkeänä, vaan sitä aiotaan heikentää pysyvästi. Opiskelijat ovat silti edelleen valmiita kantamaan vastuunsa globaalien ongelmien ja köyhyyden lieventämiseksi.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta joutui jo vuoden 2015 leikkausten vuoksi perumaan kokonaan kenialaisen järjestön kanssa suunnittelemansa yhteistyön ja pudottamaan Bangladeshin hankkeensa rahoituksen viidesosaan suunnitellusta. Tuhannet Kenian ja Bangladeshin maaseudun köyhät jäävät nyt ulkopuolelle hankkeista, jotka pyrkivät auttamaan viljelijäyhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen Bangladeshissa ja säästämään tyttöjä ympärileikkaukselta Keniassa. Vain yksi, naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyttä ja koulunkäyntiä Itä-Sambiassa edistävä hanke selvisi leikkauksista. Sekin päättyy vuonna 2016.

Toivo rahoituksen löytymisestä uusille hankkeille haihtuu entisestään; ylioppilaskunnan kehitysyhteistyö uhkaa loppua täysin.

HYY jatkaa edelleen vuonna 2007 aloitettua perinnettään ja lahjoittaa 0,7 % vuosittaisesta budjetistaan kehitysyhteistyöhön YK:n yleiskokouksen tavoitteen mukaisesti. Uusien leikkausten myötä Suomen bruttokansantuotteesta kehitysyhteistyöhön suunnataan enää vain 0,39 %. Lisäksi opiskelijat tekevät vapaaehtoisia lahjoituksia ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöprojekteihin, yhteensä noin 5 500 euroa vuodessa. Toiminnan varsinaisia elinehtoja ovat kuitenkin tuhannet vuotuiset vapaaehtoistyötunnit, joiden arvoa hallitus nyt halveksii lisäleikkauksellaan entisestään.

Ulkoministeriö vaikeuttaa tahallaan kansalaisjärjestöjen työtä

Ulkoministeriö on vastikään muuttanut myös viestintä- ja globaalikasvatustuen hakua. Täysin vastoin vielä viime marraskuisessa tiedotustilaisuudessaan antamiaan tietoja, ulkoministeriö epäsi kansalaisjärjestöiltä mahdollisuuden kattaa osan tuen omavastuuosuudesta vapaaehtoistyöllä. Eli käytännössä ministeriö kieltää järjestöjä kattamasta osaa kuluistaan vapaaehtoistyöllä. Ulkoministeriö tiedotti täyskäännöksestään 12.4., vain kolme päivää ennen hakuajan alkua – ja vasta sen jälkeen kun Kepa ry oli huomannut muutoksen kommentoitavaksi saadussa tukihakemuspohjassa.

Tuen hakeminen on nyt muuttunut erittäin hankalaksi pienillä budjeteilla toimiville järjestöille, kun uutta rahoitusta pitää löytää lyhyellä varoitusajalla. Ulkoministeriö on päätöksellään heittämässä hukkaan valtavan määrän jo tehtyä suunnittelutyötä. Lisäksi on käsittämätöntä, että vapaaehtoistyön arvoa väheksytään: se on paitsi hankkeiden toteutumisen tae, myös oleellinen osa viestintä- ja globaalikasvatusta, jonka tavoitteena on tukea aktiivista ja vastuullista maailmankansalaisuutta.

Opiskelijoiden suuri enemmistö on onneksi tänäkin keväänä osoittanut tukensa HYYn kehitysyhteistyölle. Vuotuisten keskimäärin 5 500 euron suorien lahjoitusten lisäksi opiskelijat ovat osallistuneet HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan järjestämään Sambia-viikkoon, jota on vietetty 4.–7.4. Helsingin yliopiston kampuksilla. Kolmessa päivässä lahjoituksia kertyi yli 300 euroa, minkä lisäksi HYY Ravintoloiden UniCafe-opiskelijaravintolat lahjoitti jokaisesta myymästään Sambia-ateriasta 0,10 euroa hankkeen tueksi – yhteensä yli 400 euroa.

Ainakin opiskelijat siis arvostavat globaalin tasa-arvon ja turvallisen tulevaisuuden puolesta tehtävää työtä. Suomen hallitus on viimeistään nyt todistanut piittaamattomuutensa sitä kohtaan. Ylioppilaskunta peräänkuuluttaa hallituksen osoittavan teoillaan vielä kautensa aikana, että se kunnioittaa kehitysyhteistyötä ja haluaa kantaa globaalin vastuunsa maailman köyhimpien auttamiseksi.

Marketta Vuola, kehitysyhteistyökoordinaattori
puh. 050 543 8450
marketta.vuola@hyy.fi

Susanna Jokimies, hallituksen puheenjohtaja
puh. 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Helsingin yliopisto valmistautuu lukuvuosimaksuihin, joista tulee pakolliset englanninkielisissä koulutusohjelmissa opiskeleville EU-/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille kyksystä 2017 alkaen. Lue lisää lukuvuosimaksujen käyttöönotosta ja siitä mistä lukuvuosimaksuista on kyse Helsingin yliopistolla täältä.

Helsingin yliopistolla on käynnissä mittava tutkinnonuudistusprosessi, Iso pyörä, ja samaan aikaan määritellään lukukausimaksuihin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi markkinointia ja apurahajärjestelmää. Tämän vuoksi moni käytännön asia liittyen sekä kansainvälisiin maisteriohjelmiin että lukuvuosimaksuihin on vielä hämärän peitossa.

HYY on kuitenkin koonnut vastauksia opiskelijoiden kysymyksiin tälle sivulle. Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä joihin haluat vastauksen, ota yhteyttä!

Olen EU-/ETA-alueen ulkopuolelta ja opiskelen tällä hetkellä Helsingin yliopistossa. PItääkö minun maksaa tutkinnostani?

Lukuvuosimaksuja kerätään lukuvuodesta 2017-18 alkaen, eli mikäli opiskelet HY:ssa nyt, ei sinun tarvitse edelleenkään maksaa tutkinnostasi.
Mikäli et saa tutkintoasi valmiiksi ennen kuin lukukaismaksuja aletaan kerätä, ei sinun siltikään tarvitse maksaa tutkinnostasi: Lukukausimaksuja maksavat ainostaan 1.8.2017 jälkeen opintonsa aloittavat EU-/ETA-maiden ulkopuoliset opiskelijat.


Mitä lukuvuosimaksujen hintahaitari (10 000 - 25 000 e / lukuvuosi) tarkoittaa?

Helsingin yliopiston kansainvälinen maisteriohjelma maksaa tulevaisuudessa EU-/ETA-maiden ulkopuoliselle opiskelijalle 10 000 - 25 000 euroa lukuvuotta kohti.
Tietyn koulutusohjelman hinta ei määräydy esim. suoritettavien kurssien tai sivuaineiden mukaan, vaan jokaisella kansainvälisella maisteriohjelmalla on oma hintalappunsa. Näin tietty ohjelma tietyssä tiedekunnassa voi maksaa esim. 15 000 e / lukuvuosi, kun taas toisen tiedekunnan toinen maisteriohjelma onkin hinnaltaan 17 000 e / lukuvuosi. Yksittäisten ohjelmien hinnoista keskustellaan edelleen, ja niihin vaikuttavat esimerkiksi maisteriohjelman ala, työllistyminen, jne.


Maksavatko myös tohtoriopiskelijat tutkinnoistaan?

Tohtoriohjelmien opiskelijat eivät maksa tutkinnoistaan.


Puhun suomea/ruotsia, mutta olen EU-ETA-alueen ulkopuolelta, täytyykö minun maksaa?

Maksut määräytyvät myös ohjelman kielen, eivät vain opiskelijan kansallisuuden mukaan, eli mitä luultavimmin sinun ei tarvitse maksaa mikäli opiskelet suomen- tai ruotsinkielisessä ohjelmassa. Ohjelman kielen suhteen valmistellaan vielä ohjeistusta.


Millaisia kansainvälisiä ohjelmia yliopistolla on?

Yliopisto on uudistamassa kaikkia koulutusohjelmiaan Iso pyörä -koulutusuudistuksessa. Joidenkin kansianvälisten maisteriohjelmien sisältö saattaa siis muuttua osan pysyessä samanlaisena. Samoin joidenkin ohjelmien sisäänotto voi lakata, kun taas uusia kansianvälisiä maisteriohjelmia perustetaan. Tarkista ohjelmasi koordinaattorilta, mikäli olet epävarma siitä, mitä omalle ohjelmallesi on tapahtumassa. Kuitenkin voit olla rauhallinen sen suhteen että mikäli opiskelet nyt kv-maisteriohjelmassa, tai missä tahansa muussa ohjelmassa, voit edelleen suorittaa ohjelmasi loppuun sovitusti.
Voit lukea lisää Iso pyörä -koulutusuudistuksesta Flammasta.


Voinko opiskella kansainvälisessä maisteriohjelmassa mikäli olen suomalainen, tai muusta EU-/ETA-maasta?

Suomalaisia ja muista EU-/ETA-maista tulevia opiskelijoita kannustetaan hakemaan kansainvälisiin maisteriohjelmiin, sillä ohjelmien tavoitteena on luoda aidosti kansainvälinen oppimisympäristö.
Lukuvuosimaksuje ei peritä suomalaisilta tai muiden EU-/ETA-maiden kansalaisilta myöskään kansainvälisissä maisteriohjelmissa, joissa tutkinto on maksullinen EU-/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille.


Onko lukuvuosimaksuja maksaville opiskelijoille tarjolla apurahoja?

Apurahajärjestelmä on ehtona lukuvuosimaksujen perimiselle, ja sellaista ollaan parhaillaan rakentamassa. Apuraha on mitä todennäköisimmin vapautus lukukausimaksusta, joko kokonaan tai osittain.

Myös yliopistolla on nettisivuillaan tietoa lukukausimaksuista ja koulutusuudistuksesta. Sekä yliopiston että tätä HYYn sivua päivitetään sitä mukaa kun saamme uutta tietoa.

Lisätietoja antaa HYY kansainvälisista opiskelijoista vastaava asiantuntija Aino Jones, aino.jones@hyy.fi or 050 543 9608. Ota yhteyttä myös mikäli sinulla on lisäkysymyksiä joihin haluat vastauksen.

Mistä tunnistat syksyn fuksivilinässä tuutorin? No pinssistä tietysti! HYY jakaa vuosittain Helsingin yliopiston tuutoreille jo legendaariseksi muodostuneen pinssin eli “tuutorinapin”. Jos hyvin käy, sitä saattaa koristaa juuri SINUN suunnittelemasi kuva!

HYYn tuutorivaliokunta avaa tuutorinapin suunnittelukilpailun. Kilpailu on avoin kaikille HYYn jäsenille ja yhdistyksille.

Tehtävänä on suunnitella pinssi, joka on läpimitaltaan 56 mm ja jossa lukee (ainakin) “Tuutori”, “Tutor” ja “2016”, ja josta siis selkeästi ilmenee, että sen kantaja on tuutori vuonna 2016. Pinssin muoto on ympyrä.

Ehdotus tulee lähettää PDF-muodossa osoitteeseen maini.salmi@helsinki.fi keskiviikkoon 1.5. klo 23.59 mennessä. Voittajan valitsee tuutorivaliokunta, ja valinta julkistetaan HYYn tuutori-illassa 9.5. Voittaja palkitaan 50 euron arvoisella pehmiskoneella. HYY pidättää oikeuden muokata voittajakuvaa graafisesti ja viestinnällisesti sopivammaksi tarvittaessa.

Lisätietoja:

Maini Salmi
HYYn fuksitoimintavaliokunnan puheenjohtaja
maini.salmi@helsinki.fi

Innostaako liikkuminen sinua ja haluatko innostaa fuksitkin liikkumaan? Hae liikuntatuutoriksi nyt!

Liikuntatuutoroinnin tarkoituksena on tutustuttaa fukseja opiskelijaliikuntaan – niin UniSportin monipuoliseen tarjontaan kuin omatoimisiin liikuntamahdollisuuksiin. Tuutoroinnin tavoitteena on innostaa fuksit myös liikunnalliseen elämäntapaan opiskelukiireiden keskellä. Mitään vaatimuksia huippukunnosta tai valmentajakoulutuksesta liikuntatuutoreille ei ole. Riittää, että haluat tehdä uusien opiskelijoiden fuksisyksystä liikkuvampaa ja hauskempaa!

Liikuntatuutoreille järjestetään 10.5.2016 koulutusilta, jossa annetaan eväitä hyvien tapahtumien järjestämiseen ja suunnitteluun. Tilaisuudessa pääset tutustumaan myös muihin liikuntatuutoreihin, joiden kanssa voit tehdä yhteistyötä syksyn tapahtumia järjestäessä.

Tuutoroinnin yhteistyökumppanina on luonnollisesti myös UniSport, joka tarjoaa tuutoreille ilmaiseksi tiloja, ohjattuja vuoroja sekä mahdollisesti myös rahallista tukea muualla kuin UniSportin tiloissa tapahtuvaan liikuntaan. Ei ole väliä, järjestätkö jalkapalloa, hot joogaa vai kävelyretken; liikunta voi olla hyvin monenlaista liikuntaa.

Liikuntatuutoroinnista saa palkkioksi 6 kuukauden kausikortin UniSportille. Lisäksi järjestettyäsi 5 tapahtumaa ja raportoituasi kokemuksistasi, saat palkkioksi toiset kuusi kuukautta – yhteensä siis vuoden kausikortin Unisportille.

Liikuntatuutorilta vaaditaan:
•    motivaatiota toimia liikuntatuutorina
•    halua järjestää 5 liikunnallista tapahtumaa fukseille syksyllä 2016

Liikuntatuutorointiin ei ole esteenä:
•    jos toimit myös tavallisena tuutorina syksyllä 2016
•    jos sinulla on jo Unisportin kausikortti (palkkio lisätään kautesi perään!)

Hae liikuntatuutoriksi 29. huhtikuuta klo 12 mennessä tällä e-lomakkeella:
http://goo.gl/forms/DqsgMvMtRN.

HYYn hallituksen liikuntatuutoroinnista vastaava jäsen Rasmus Olander (rasmus.olander@hyy.fi) vastaa mielellään kaikkiin asiaan liittyviin kysymyksiin.

Hyvät asiat ensin:
- opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin
- opintotukileikkausta kohtuullistettiin 23 miljoonalla eurolla
- opintotuen takaisinperinnän korkoprosentti puolittuu 15 %:sta 7,5 %:iin
- opintolainan valtiontakaus kasvaa 650 euroon kuukaudessa
- opintotuen tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin
- opintopisteiden suoritusvelvoite ei nouse vaan säilyy 5 opintopisteessä per kuukausi
- kaksiportaisuuden poisto ja jouston lisääminen verrattuna Uusitalon esityksiin
- 105 miljoonan euron panostus koulutukseen, korkeakouluopetuksen ja nuoriin tutkijoihin myöhemmin päätettävällä tavalla
 
Sitten erittäin huonot:
- opintotuesta leikataan edelleen lähes neljännes, 122 miljoonaa euroa
- korkea-asteen opintoraha laskee noin 336 eurosta toisen asteen opintorahan tasolle 250,28 €/kk
- tutkintokohtaista tukiaikaa vähennetään 50 kuukaudesta 48 kuukauteen
- kokonaistukiaikaa vähennetään 64 tukikuukaudesta 54 kuukauteen
- opintolainahyvitys säilyy vain taloudellisten reunaehtojen puitteissa, eli niiltä osin kun sen säilyttäminen on mahdollista
- koulutuksesta leikataan edelleen 420 miljoonaa euroa
- Helsingin yliopiston rahoituksesta leikataan kerralla apteekkikompensaatio eli noin 29 miljoonaa euroa
 
Sipilän hallitus kokoontui eilen tiistaina 5.4. kehysriiheen päättämään valtiontalouden suunnasta.

Viime syksyn hallitusohjelman mukaan korkeakoulutuksesta leikataan merkittävästi, yhteensä noin 420 miljoonaa. Opintotuelle asetettiin pitkän tähtäimen säästötavoite, 150 miljoonaa euroa, joka vastaa noin neljäsosaa korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta. Uudistusta valmistelemaan kutsuttiin professori Roope Uusitalo, jonka raportin voit lukea täältä, ja tiivistettynä täältä.

Eilisessä kehysriihessä hallitus kuunteli opiskelijoiden huolta ja kritiikkiä ja teki pienen myönnytyksen: opintotuen kokonaisleikkaus on 122 miljoonaa euroa. Samalla hallitus lievensi Uusitalon esittämiä kiristyksiä opintotukikuukausien määrän ja piti opintopisteiden suoritusvelvoitteen ennallaan. Vaikka pienet joustot jäävät massiivisen kokonaisleikkauksen varjoon, ne ovat opiskelijoille toimeentulon kannalta elintärkeitä.

Hallitus päätti alkaa valmistella opiskelijoiden siirtämistä opintotuen asumislisästä yleisen asumistuen piiriin. HYY on ajanut samaa tavoitetta helsinkiläisille kansanedustajille ja erityisavustajille koko talven, ja on iloinen päätöksestä, joka on toivottavasti myös ensi askel perustuloa kohti.

Yleinen asumistuki vastaa opintorahan asumislisää paremmin korkeakoulukaupunkien hyvin erilaisiin vuokrakustannuksiin ja parantaa opiskelijoiden tasa-arvoa. Erityisesti Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla asuville opiskelijoille yleinen asumistuki on huomattava parannus toimeentuloon, asumisen tukien osalta.

Vaikuttamistyö kuitenkin jatkuu: HYYn seuraava tavoite on yleisen asumistuen muuttaminen yksilökohtaiseksi eli riippumattomaksi puolison tai samassa kotitaloudessa asuvien tuloista. Opiskelijoiden siirtoa yleisen asumistuen piiriin on jatkossa valmisteltava läheisessä yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa.

HYY ja muut opiskelijajärjestöt ovat tehneet talven ja kevään ajan töitä saadakseen opintotuen leikkauksen peruttua tai minimoitua ja pystyäkseen vaikuttamaan siihen, miten mahdolliset leikkaukset kohdistetaan.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että opetusministeri ja hallituspuolueet kuuntelivat opiskelijoiden huolia ja toiveita ja tekivät opintotukileikkauspakettiin useita positiivisia muutoksia – eivätkä ajaneet selvitysmies Uusitalon helmikuussa ehdottamaa mallia läpi sellaisenaan. Opiskelijajärjestöt ovat opiskelijoiden toimeentulon parhaita asiantuntijoita ja toivomme, että meidät otetaan jatkossa mukaan valmistelutyöhön, sanoo HYYn hallituksen puheenjohtaja Susanna Jokimies.

Kehysriihessä nyt tehdyt myönnytykset eivät silti muuta sitä, että opintotukea leikataan edelleen historiallisen rankasti, miltei neljännes.

Vaikka opintolainan valtiontakauksen kasvattamisen myötä opiskelijan saatavilla oleva enimmäissumma kasvaa, vahvasti lainapainotteiseen opintotukeen siirtyminen on merkittävä ideologinen muutos. Lainamuotoinen opintotuki ei myöskään nopeuta opiskelijoiden valmistumista hallituksen toivomalla tavalla, vaan pikemminkin vaikeuttaa täysipainoista keskittymistä opintoihin. Ne opiskelijat, jotka eivät aio tai pysty velkaantumaan opintojensa vuoksi, tekevät tulevaisuudessa entistä enemmän töitä opintojen ohella – ja valmistuvat yhä hitaammin.

Myös Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat huomauttaneet kannanotossaan 6.4., että tasa-arvoisen koulutusmahdollisuudet ovat aina olleet suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus. Opintotuen huomattava leikkaaminen ja lainan osuuden kasvattaminen sotii tätä perusperiaatetta vastaan.

– Lainapainotteinen opintotuki kannustaa opiskelijoita työntekoon tai pakottaa velkaantumiseen. Tämä ei vaikuta opiskelijoiden valmistumiseen hallituksen toivomalla tavalla, vaan pikemminkin hidastaa opiskelua, kun työnteko lisääntyy, muistuttaa Susanna Jokimies.

Sivut