Media & arkisto

15 myyttiä Vanhasta ylioppilastalosta ja musiikkijärjestöistä

14.01.2014
“Ylioppilaskunta häätää musiikkijärjestöt Vanhalta”

HYY on varannut Vanhalta yhden illan viikossa omaan käyttöönsä ja tarjonnut sitä musiikkijärjestöille ilmaiseksi harjoittelua varten. Lisäksi HYY on tarjonnut järjestöille muita harjoittelutiloja tai tukea harjoitteluun. Yksi vaihtoehto olisi, että järjestöt vuokraisivat Musiikkisalin Royal Ravintoloilta ja HYY maksaisi osan vuokrasta (edustajiston päättämän määrärahan puitteissa).

Vuoden 2014 alusta Vanha on vuokrattu Royalille. HYY pyysi musiikkijärjestöjä vahvistamaan poistumisensa jo syksyllä 2013. Koska nämä eivät vastanneet, eikä sopimusta Musiikkisalin käytöstä ole saatu aikaan – musiikkijärjestöt eivät ole ilmaisseet haluavansa käyttää edes heille tarjottua yhtä iltaa viikossa – täytyi HYYn hakea häätöä oikeuden kautta, jotta Vanhan tilat saataisiin vuokralaisen käyttöön tehdyn sopimuksen mukaan.

“Jäsenmaksu ja automaatiojäsenyys asettavat ylioppilaskunnille velvoitteita vaalia kulttuuria.”

Yliopistolain mukaan “Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.” Kulttuuria yliopistolaissa ei mainita sanallakaan. HYY haluaa kuitenkin tästä huolimatta tukea erilaisia kulttuurijärjestöjä sekä rahallisesti että tilojen muodossa.

“HYY on marssinut ulos neuvotteluista ja kieltää Royal Ravintoloita vuokraamasta tilaa musiikkijärjestöille.”

HYYtä ei kutsuttu viimeisimpään musiikkijärjestöjen koollekutsumaan tapaamiseen Royal Ravintoloiden kanssa. HYY ei ole missään tapauksessa kieltänyt Royal Ravintoloita vuokraamasta tilaa musiikkijärjestöille. HYY ei voi eikä halua sanella vuokralaiselleen, miten se liiketoimintaansa harjoittaa muuten kuin vuokrasopimuksen puitteissa on määritelty.

Neuvotteluissa viimeisimpänä esillä on ollut vaihtoehto, jossa musiikkijärjestöt voisivat harjoitella Vanhalla ylioppilastalolla neljä kertaa viikossa tietyin peruutusehdoin. Esityksen teon hetkellä perumisia oli tiedossa niin vähän, että musiikkijärjestöt olisivat voineet harjoitella Vanhalla ylioppilastalolla useimpina harjoituskertoinaan. Musiikkijärjestöt ovat jo aiemmin harjoitelleet toisinaan muissa tiloissa, mikäli Vanhalla on järjestetty tilaisuuksia, jotka ovat näin vaatineet. Tämä sopimus ei kelvannut musiikkijärjestöille.

“HYY ei ole suostunut edes selvittämään sitä mahdollisuutta että musiikkikulttuuri jäisi Vanhalle.”

Ylioppilaskunta on koko ajan ollut valmis varaamaan musiikkijärjestöille yhden harjoitteluvuoron viikossa Musiikkisalissa. Mikäli musiikkijärjestöt ja Royal pääsevät sopimukseen useammista harjoitteluvuoroista, HYY on valmis osallistumaan syntyviin kustannuksiin ja on varannut siihen rahaa myös vuodelle 2014.

“Ylioppilaskunta ei tue enää kulttuuria.”

HYYn piirissä toimii kymmeniä kulttuurijärjestöjä, joille ylioppilaskunta myöntää tukea niin tilojen kuin rahankin muodossa. Kulttuurijärjestöt harrastavat mm. valokuvausta, kansantansseja, teknokulttuuria ja teatteria. Ylioppilaskunnan piiriin kuuluu myös useita kuoroja. HYYn järjestöihin voi tutustua täällä.

Vuodelle 2014 ylioppilaskunta on varannut 60 000 euroa pelkästään Ylioppilaskunnan Laulajien, Ylioppilaskunnan Soittajien, Akademiska Sångföreningenin sekä Akademiska Damkören Lyranin tilatukeen.

“Vanha ylioppilastalo on rakennettu musiikkijärjestöjä varten, niiden keräämillä rahoilla.”

Ylioppilastalo rakennettiin kaikkien opiskelijoiden käyttöön ja hyödynnettäväksi. Talossa on toiminut mm. ylioppilaskunnan kirjasto, HYYn keskustoimisto ja kulttuurikeskus.
Talo on rakennettu suurelta osin ylioppilaskunnan ottamalla lainarahalla. Talon rakennuskustannuksista noin 15% koostui kuorojen ja laulajaryhmien ("kakstoistikkojen") keräämistä lahjoitusvaroista.  Lahjoitusvaroja hankittiin myös muun muassa tanssiaisia ja esitelmätilaisuuksia järjestämällä. Rahat kerättiin taloon, ei suoraan jollekin järjestölle joka sitä käyttää. (Huom! Tekstiä editoitu 16.1.: tarkennettu lahjoitusvaroista kertovaa osuutta)

“Vanhaa ei rakennettu liiketoimintaa varten.”

Ylioppilastalossa on harjoitettu ravintolatoimintaa yli 140 vuotta. Suurimman osan ajasta ravintolaa on pitänyt ylioppilaskunnan ulkopuolinen ravintoloitsija. Viime vuodet Vanhan ravintolatoimintaa on pyörittänyt HYY Ravintolat, ja talossa on järjestetty esimerkiksi yritystilaisuuksia, seminaareja, akateemisia juhlia, komediafestivaalit ja Summer Heat -klubia. Ei ole tiedossa, että ravintolatoiminta muuttuisi merkittävästi erityyppiseksi uuden vuokralaisen, Royal Ravintoloiden, myötä.

“Vanhasta ylioppilastalosta tulee entinen ylioppilastalo.”

Ylioppilaskunta ei ole poistamassa musiikkijärjestöjen harjoittelumahdollisuuksia Vanhalla ylioppilastalolla, vaan musiikkijärjestöillä on oikeus harjoitella musiikkisalissa ainakin kerran viikossa. Talossa harjoittelee ja esiintyy myös Ylioppilasteatteri. Lisäksi talossa järjestetään jatkossakin muun muassa HYYn vuosijuhlat.

Vanha ylioppilastalo tunnetaan myös muun muassa Vanhan kuppilasta sekä akateemisten juhlien ja politiikan näyttämönä. Nämä tulevat säilymään osana taloa edelleen.

“Ylioppilaat rahoittavat liiketoimintaa jäsenmaksunsa kautta.”

HYY harjoittaa liiketoimintaansa ainoastaan rahoittaakseen ylioppilaskunnan toimintaa, eli turvatakseen edunvalvontatyönsä ja jäsentensä harrastusmahdollisuudet. Jäsenmaksuja ei missään tapauksessa käytetä liiketoimintaa varten.

Liiketoiminnasta saatavat tulot kattavat noin ⅔ HYYn toimintatalouden (eli opiskelijatoiminnan) kuluista. HYYn jäsenmaksu onkin Suomen ylioppilaskuntien alhaisimpia.

“Ylioppilaskunta tuhoaa jäsentensä harrastusmahdollisuudet”

HYYn saamien tietojen mukaan musiikkijärjestöjen jäsenistä 42% (yhteensä alle 140 henkilöä yli 27 000 HYYn jäsenestä) on HYYn nykyisiä jäseniä. Yhteensä musiikkijärjestöjen jäsenmäärä vastaa noin yhtä prosenttia HYYn jäsenistöstä.

HYYn piirissä toimii noin 250 järjestöä, joukossa aine- ja tiedekuntajärjestöjä, osakuntia, yhteiskunnallisia järjestöjä ja harrastejärjestöjä. Nämä kaikki tarjoavat HYYn jäsenille erilaisia toimintamahdollisuuksia sen mukaan, mitä kussakin järjestössä toimivat opiskelijat mielekkäimpinä pitävät. Myös Vanhalla harjoitelleita musiikkijärjestöjä ollaan edelleen valmiita tukemaan edustajiston määrittämällä summalla.

“Musiikkijärjestöthän haluavat käyttää vain Musiikkisalia, ei sen pitäisi vaikuttaa muuhun taloon.”

Kun Musiikkisali on käytössä, Vanhaa ei voi vuokrata tilaisuuksiin, jotka tarvitsevat koko talon. Jos talossa on neljänä päivänä viikossa mahdotonta järjestää suuria tilaisuuksia, on ymmärrettävää, että se hankaloittaa liiketoimintaa.

“Ylioppilaskunta on rahanahne.”

Liiketoiminnasta saatavat tuotot käytetään ylioppilaskunnan toimintaan. Mikäli liiketoiminnasta saadut voitot vähenevät, joutuu ylioppilaskunta karsimaan toimintaansa tai nostamaan jäsenmaksua, joka näkyy suoraan opiskelijan lompakossa. Ylioppilaskunta on jo aiemmin joutunut muun muassa nostamaan jäsenmaksuaan, vähentämään henkilöstöresursseja ja vähentämään järjestöjen käytössä olevia tiloja.

HYYn tulee myös pitää huoli siitä, että tulevillakin ylioppilailla on asiat hyvin – eli että rahaa jää myös tulevaisuuden opiskelijan asemasta huolehtimiseen.

“HYY on maailman rikkain ylioppilaskunta. Kyllä sillä on rahaa.”

Maailman mittakaavassa HYYn omaisuus on mittava. Myös ylioppilaskunnan vuosittainen budjetti on suuri. HYYn omaisuus koostuu kuitenkin suurelta osin kiinteistöistä, ja niistä merkittävä osa on opiskelijoiden omassa käytössä, eli ne eivät tuota rahaa. Vanhojen kiinteistöjen, kuten Vanhan ja Uuden ylioppilastalon ylläpito on kallista ja niitä täytyy myös jatkuvasti kunnostaa. Näissä kiinteistöissä toimiminen vaati siis paljon rahaa.

HYYllä on myös hyvin monenlaista toimintaa. Rahat kuluvatkin esimerkiksi järjestöjen toiminta-avustuksiin ja tiloihin, lapsiparkin ylläpitoon, Ylioppilaslehteen, opiskelijoille ilmaiseen oikeusapuun ja henkilökunnan palkkoihin.

“Musiikkijärjestöille tarjotut korvaavat tilat eivät kelpaa musiikin harjoitteluun.”

Akustiikkaan erikoistuneen insinööritoimiston arvion mukaan HYYn musiikkikorporaatioille tarjoama Mechelinia-sali sopii musiikin harjoitteluun. HYY on kuitenkin ollut valmis tukemaan rahallisesti myös muiden, korporaatioille mieluisampien, harjoittelutilojen vuokraamista. Musiikkikorporaatiot eivät ole halunneet keskustella HYYn kanssa mahdollisista sopivista harjoitustiloista.

“Ylioppilaskunta on kohdellut korporaatioita törkeästi”

On ymmärrettävää, että ilmaisten harjoitusvuorojen väheneminen Musiikkisalissa on musiikkijärjestöille harmillista, ja HYY pahoittelee aiheuttamaansa mielipahaa. HYY on valmistellut asian sääntöjensä ja tavallisten toimintatapojensa mukaan. Ylioppilaskunta on viestinyt musiikkijärjestöille sääntöjensä mukaan ja kuten sillä on tapana vastaavissa asioissa piirissään toimiville järjestöille viestiä. Valmistelussa on noudatettu avoimuutta samalla tavalla kuin muissakin vastaavissa HYYn päätöksissä. Lisäksi HYYn hallituksen edustajat ovat olleet valmiita ja halukkaita tapaamaan musiikkijärjestöjen edustajia kun nämä ovat sitä toivoneet.

Musiikijärjestöt sen sijaan ovat uhanneet hallituksen jäseniä henkilökohtaisella korvausvelvollisuudella sekä muun muassa vihjailleet työnsaannin olevan jatkossa vaikeaa tämän päätöksen takia.