Media & arkisto

”Mitä ylioppilaskunta edellä, sitä muu yhteiskunta perässä”: HYYn uusi edustajisto suhtautuu positiivisesti kehitysyhteistyön rahoittamiseen

21.12.2011

Joulukuussa työnsä aloittanut HYYn uusi edustajisto otti vaalikampanjan aikana kantaa HYYn harjoittamaan kehitysyhteistyöhön ja sen rahoittamiseen. Lähes kaikki kannattivat kehitysyhteistyön rahoittamista, joko vapaaehtoismaksuin ja/tai HYYn 0,7 % -budjetin kautta. Valtaosa piti kehitysyhteistyötä asiaankuuluvana osana HYYn toimintaa. Suomen Ylioppilaskuntien Liiton vaalikoneeseen vastasi 60:stä valitusta henkilöstä 59.

Kehitysyhteistyötä käytännössä hallinnoiva kehitysyhteistyövaliokunta on uuden edustajiston vastauksista tyytyväinen. ”HYY on tehnyt edelläkävijänä 1960-luvulta saakka kehitysyhteistyötä, ja se näyttää 0,7% -budjetillaan esimerkkiä siitä, ettei kehitysyhteistyömäärärahoja leikata taloudellisesti haastavassakaan tilanteessa”, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Tanja Saari. HYYllä on parhaillaan kehitysyhteistyöhankkeet Indonesiassa ja Sambiassa, ja lisäksi se rahoittaa lyhytkestoisia kehitysyhteistyöprojekteja kehitysmaissa.

Vaalikoneen mukaan HYYn kehitysyhteistyötoiminnan rahoittamista vapaaehtoismaksuin kannatti 13 henkilöä. Yhdeksän suosi 0,7 %:n panostusta tulevissa budjeteissa, ja suurin osa, 35 henkilöä, kannatti molempia rahoitusmuotoja. Vain kaksi henkilöä oli sitä mieltä, että HYYn ei tulisi rahoittaa kehitysyhteistyötoimintaa lainkaan. Valtaosa, eli 42 vastaajaa, piti kysymyksen painoarvoa normaalina. Yhdeksän piti sitä tärkeänä ja kahdeksan vähemmän tärkeänä.

Vapaa sana toi esille ehdokkaiden mielipiteitä yksityiskohtaisemmin. Vastaajat pohtivat muun muassa globaalia vastuuta, HYYn roolia yhteiskunnallisena toimijana sekä HYYn jäsenten oikeutta valita itse, haluavatko he tukea kehitysyhteistyötä ilman että heidän järjestönsä rahoittaa sitä joka tapauksessa. Vastaajista kukaan ei kuitenkaan ollut sitä mieltä, että kehitysyhteistyötoiminta sinänsä olisi huono asia.

HYYn Indonesia-hankkeesta 85 % rahoitetaan ulkoasiainministeriön tuilla, ja loput 15 % tulee HYYn 0,7 %:n budjetista. Sambia-hankkeen rahoituksesta noin 85 % tulee ulkoasiainministeriöstä, ja vapaaehtoisista maksuista ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä sekä Sambia-päivän/-viikon aikana tulleista tuotoista katetaan loput noin 15 %.

Lisää tietoa kehitysyhteistyövaliokunnasta ja sen hankkeista blogissa.
Tietoa HYYn edustajistosta