Media & arkisto

”Iso pyörä” lähtee liikkeelle – yliopiston tutkinto-ohjelmat uudistuvat

01.04.2015

Yliopiston johto käynnisti alkuvuodesta Iso pyörä -nimisen projektin, jossa kehitetään yliopiston rakenteita ja tutkintoja. Taustalla vaikuttavat useat, Helsingin yliopistoa laajemmat koulutuspoliittiset kysymykset, esimerkiksi rakennepoliittinen keskustelu, korkeakoulujen profilointi, opiskelijoiden liikkuvuus tutkinto-ohjelmien välillä, opintoaikojen lyhentäminen ja kansainvälistyminen. Tarkoitus on uudistaa yliopiston antamaa koulutusta Bolognan prosessin mukaisesti eli eriyttää alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot entistä selkeämmin itsenäisiksi kokonaisuuksiksi. Samalla opiskelijavalinta uudistuu, ja koulutuksen sisältöjä ja tutkintoja kehitetään vastaamaan työelämän tarpeita.

 

Isossa pyörässä jokaiselle tiedekunnalle asetetaan omat tavoitteet, eli kaikissa tiedekunnissa ei tehdä samoja muutoksia. Lisätietoja kannattaa kysyä oman tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajilta, opintoasianpäälliköltä tai opetusvaradekaanilta.

 

Vararehtori Keijo Hämäläinen on toivonut opiskelijoilta uusia ideoita ja aktiivista osallistumista hankkeeseen! Opiskelijat voivat olla yhteydessä yliopistohallinnon opiskelijaedustajiin tai tiedekunnan opetushallintoon. Tiedekunnat tiedottavat osallistumismahdollisuuksista, kun projekti etenee.

 

Uudistus sisältää hyviä mahdollisuuksia. Esimerkiksi liikkuvuus tutkinto-ohjelmasta toiseen yli tiedekuntarajojen lisääntyy, ja tutkintojen ja opetuksen sisällöt päivittyvät. Jotta uudistus voisi onnistua, HYY edellyttää projektilta avoimuutta, opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua sekä opiskelijat huomioon ottavaa viestintää koko projektin ajan.

 

Opiskelijat on otettava mukaan alusta lähtien muutostyöhön – ja pidettävä mukana, kun Iso pyörä jalkautuu tiedekuntiin. Uudistus on tehtävä opetuksen laatu edellä, eikä opiskelijoiden oikeusturvaa tule unohtaa. Uudistuksen nojalla ei tule murentaa pohjaa sivistysyliopiston laaja-alaiselta opetustarjonnalta.

 

Lisätietoja Flammasta: https://flamma.helsinki.fi/fi/tiedotteet/yleiset-tiedotteet-isopyora