Media & arkisto

Kannanotot ja lausunnot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) toivoo yliopistoilta panostusta kesäopiskeluun. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kesätöiden saaminen ei ole missään tapauksessa itsestäänselvyys ja tänäkin kesänä moni korkeakouluopiskelija jää vaille työpaikkaa. HYY muistuttaa siitä, että yli kolmen kuukauden mittaiseksi venyvä kesäloma vailla töitä ja opiskelumahdollisuuksia ei ole opiskelijankaan näkökulmasta toivottava. Vaikka loma onkin monelle vuoden kohokohta, huoli toimeentulosta ja valmistumisesta luo varjon aurinkoisimmankin päivän ylle.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vaatii vauhtia translain uudistamiseen: on korkea aika lopettaa sukupuoltaan korjaavien pakkosterilisaatiot sekä muut transihmisiä syrjivät käytänteet. Uusi peruspalveluministeri on luvannut, että translain uudistamista varten perustettava työryhmä tullaan vihdoin perustamaan vielä tämän vuoden puolella. HYY vaatii lupauksen lunastamista, sillä koko translaki on pahasti vanhentunut. Lakia uudistettaessa myös esimerkiksi vaatimus, että naimisissa olevien pitää erota sukupuolen korjauksen yhteydessä, tulee poistaa.
 

Kannanotto 18.3.2013

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vastustaa opintotukeen kaavailtuja uudistuksia, jotka rajaisivat entistä tiukemmin aikaa, jolloin opintotukea voi nostaa tai muuttaisivat tuen entistä enemmän lainapainotteiseksi. HYY osallistuu 20.3. muiden opiskelijajärjestöjen kanssa Helsingissä järjestettävään suurmielenosoitukseen nykymuotoisen opintotuen säilyttämisen puolesta.

Kannanotto 18.1.2013

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) haluaa löysätä autopaikkojen määriin liittyviä standardeja ja ohjata paikkojen kustannukset niitä käyttävien maksettaviksi. Helsingin kaupunginhallitus myönsi maanantaisessa kokouksessaan lainantakauksen Jätkäsaaren maanalaiselle pysäköintilaitokselle. Pysäköintilaitoksen kustannukset tulevat kaikkien sitä käyttävien taloyhtiöiden asukkaiden maksettaviksi – myös niiden, jotka eivät hanki autopaikkaa.

Helsingin yliopiston rehtorille


Pyydettynä lausuntonaan Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen ehdotuksista tilankäytön
uudistamiseksi ja tilakustannusten vähentämiseksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta lausuu kunnioittavasti
seuraavaa:


Ylioppilaskunta tervehtii ilolla tilankäytön järkeistämistä taloudellisesti tiukkana aikana. Yliopiston
tulee mieluummin etsiä säästöjä tilakustannuksista kuin opetus- tai henkilöstökuluista tinkimällä.


Kommentit tekstiosioon

Kannanotto 15.5.2012
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vaatii että opintolainaa kehitetään riskittömämmäksi. Opintolainan takaisinmaksun tulee alkaa vasta kun opiskelija valmistuttuaan saavuttaa riittävän tulotason. Lainaa tulisi myös saada nostaa takautuvasti. Opintolainan ottamisesta ei kuitenkaan saa tehdä pakollista, ja opintotuen tulee jatkossakin säilyä opintorahapainotteisena.

Sivut