Media & arkisto

Kannanotot ja lausunnot

Lausunto HSL:n lippu-uudistuksesta

Pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat ja ylioppilaskunnat lausuvat seuraavaa HSL:n hallituksen kokouksessa 20.1.2015 esitellystä lippujen hinnoittelu-uudistuksesta.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vaatii pääkaupunkiseudun hälyttävän huonon asumistilanteen parantamista: Helsinkiin on saatava lisää asuntoja, etenkin opiskelijoille. HYY on erityisen huolissaan opiskelijoiden tilanteesta hallituksen päätettyä leikata opiskelija-asuntoyhteisöjen vuokratuet kokonaan. Ylioppilaskunta haluaa tuoda pääkaupunkiseudun asumistilanteen esiin myös lakittaessaan Havis Amandan patsaan vappuaattona teemalla Lisää koteja Helsinkiin.
 

Kannanotto 14.2.2014. Vapaa julkaistavaksi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) toivoo Helsingin kaupunginvaltuustoa hyväksymään kokouksessaan 12.2. käsittelemänsä valtuustoaloitteen kävelykatukokeilusta Mannerheimintielle Postikadun ja Pohjois-Esplanadin välillä. ”Aloite on askel kohti parempaa Helsinkiä”, iloitsee hallituksen puheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen. ”Kävelykatukokeilu tekisi keskustassa liikkumisesta sekä sujuvampaa että viihtyisämpää.”

Kannanotto 25.11.2013 Vapaa julkaistavaksi

Opiskelijajärjestöt: HSL:n päätös syrjii yli 30-vuotiaita opiskelijoita!

Pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöt tyrmäävät Helsingin seudun liikenteen päätöksen poistaa 50% alennus joukkoliikenteen lipuista yli 29-vuotiailta opiskelijoilta. Päätös asettaa eri-ikäiset opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan, ja on siten ikään kohdistuvaa syrjintää. Opiskelijajärjestöjen mielestä kaikkia opiskelijoita on kohdeltava tasavertaisesti ja opiskelija-alennuksen tulisi kuulua kaikenikäisille opiskelijoille.

Kannanotto 25.11.2013

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vaatii, että Suomen on turvattava maassamme ilman oleskelulupaa tai sairausvakuutusta oleskeleville "paperittomille" henkilöille maksuttomat terveyspalvelut.

"Kyseessä on solidaarisuus- ja ihmisoikeuskysymys, joka koskettaa myös kansainvälisiä yliopisto-opiskelijoita sekä ulkomailta tulevia tutkijoita, sillä heistä osa irtisanoo sairasvakuutuksensa taloudellisista syistä vielä oleskellessaan Suomessa", sanoo hallituksen jäsen Nelli Nurminen

Kannanotto 7.10.2013

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vastustaa Helsingin yliopiston Tietotekniikkakeskuksen aikeita tiukentaa opiskelijoiden tulostuskiintiöitä. Yliopiston tietotekniikkakeskuksen suunnitelman mukaan niin sanottu tulostuskiintiö kutistuisi noin yhteen neljäsosaan nykyisestä ja tulisi samalla koskemaan koko opiskeluaikaa nykyisen lukuvuosittaisen järjestelmän sijaan. Viisi vuotta opiskelevan opiskelijan osalta maksuttomat tulostusmahdollisuudet vähenisivät noin viiteen prosenttiin nykyisestä.

Helsingin seudun liikenne (HSL) lähetti 27.3.2013 taksa- ja lippujärjestelmän uudistukseen liittyvät hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudesta vyöhykemallista lausuntokierrokselle pääkaupunkiseudun kuntiin.

HSL:n lausuntokierroksella ollut esitys rajaisi uudessa taksa- ja lippujärjestelmässä opiskelija-alennuksen saajat vain alle 30-vuotiaisiin. Opiskelijajärjestöt ovat kuitenkin sitä mieltä, että kaikkia opiskelijoita on kohdeltava tasavertaisesti ja opiskelija-alennuksen tulisi kuulua kaikenikäisille opiskelijoille. Ikä ei takaa opiskelijalle parempaa tulotasoa, ja katsommekin, että ottaessaan leikkurin käyttöön HSL harjoittaisi ikään perustuvaa syrjintää.

Pidämme välttämättömän tärkeänä edes nykytilanteen säilyttämistä, jossa opiskelija-alennus myönnetään opintotukeen oikeutetulle yli 30-vuotiaalle opiskelijalle.

Kannanotto 9.9.2013. Vapaa julkaistavaksi.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY vaatii Helsingin kaupungilta ja yliopistolta satsauksia pyöräilyn edistämiseen. Erityisesti HYY haluaa parantaa pyöräilymahdollisuuksia kampusten välillä; pyöräilyn kampukselta toiselle tulee olla helppoa, nopeaa ja turvallista. HYY muistuttaa, että pyöräilyä voidaan helpottaa myös pienillä teoilla, jotka eivät aiheuta valtavia kustannuksia.

Sivut