Media & arkisto

Kannanotot ja lausunnot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta pitää suomalaisia korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja yleisiä kirjastoja edustavan FinELib-konsortion ja kansainvälisen tiedekustantamon Taylor & Francisin välisten neuvottelujen kariutumista maanantaina 28.1. erittäin huolestuttavana. Kustantamon ja FinELib-konsortion erimielisyys koskee erityisesti tutkimustiedon avoimen julkaisemisen kustannuksia, jotka nykyisellään ovat yliopistoille kohtuuttomat.

Yliopistojen valtakunnallista rahoitusmallia ollaan uudistamassa vauhdilla osana Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyö 2030 -toimeenpanoa. Näemme valmistellussa uudessa mallissa sudenkuoppia etenkin koulutuksen perusteella jaettavan rahoituksen osalta. Rahoitusmalliin nyt kaavaillut muutokset eivät myöskään osaltaan ratkaise yliopistojen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän perustavia ongelmia.

Millaisia muutoksia rahoitusmalliin on kaavailtu koulutuksen osalta?

Helsingin yliopiston työntekijät ovat tänään 28.2. lakossa Sivistystyönantajien hylättyä yliopistoalan työriitaa koskevan sovintoehdotuksen. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta vaatii, että työriitaan tulee saada nopea ratkaisu, jossa näkyy akateemisen työn arvostus.

Kannanotto 10.7.2017

Yleisestä asumistuesta on tehtävä nykyaikainen ja tasa-arvoinen muuttamalla se yksilökohtaiseksi. Opiskelijat alkavat saada yleistä asumistukea elokuun alusta alkaen – ja toisin kuin opintotuen asumislisä tähän asti, yleinen asumistuki huomioi viimein todelliset asuinkustannukset. Huomattava ongelma asumistuessa on kuitenkin sen ruokakuntakohtaisuus eli oletus siitä, että asuinkumppanit ovat toisilleen elatusvelvollisia.

KANNANOTTO 21.4.2017

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta vaatii opintotukeen huoltajakorotusta. Opiskelijat siirtyvät elokuussa yleisen asumistuen piiriin. Muutos parantaa monien opiskelijoiden ja erityisesti yksinasuvien tilannetta, mutta se kohtelee epäoikeudenmukaisesti erityisesti perheellisiä opiskelijoita ja heikentää merkittävästi heidän toimeentuloaan.

KANNANOTTO 7.4.2017

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY tukee turvapaikanhakijoiden Rautatientorin mielenosoituksen vaatimusta inhimillisestä ja ihmisoikeuksia kunnioittavasta turvapaikkapolitiikasta.

Hallitus jatkaa kansalaisyhteiskunnan alasajoa leikkaamalla häikäilemättömästi kehitysyhteistyövaroja yhä enemmän. Jo viime vuonna hallitus leikkasi budjettiriihessään kehitysyhteistyön määrärahoista lähes puolet, noin 400 miljoonaa euroa. Kehysriihessä 5.4.2016 hallitus päätti leikata vielä 25 miljoonaa euroa lisää. Uusi leikkaus kohdistuu vuodesta 2018 eteenpäin käytössä oleviin varoihin.

KANNANOTTO 30.11.2015

Suomen hallitus lopettaa maan korkeakoulujen kansainvälistymisen. Korkeakoulutukseen sekä opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvat massiiviset leikkaukset vaarantavat koulutuksellisen tasa-arvon, ja lukuvuosimaksujen käyttöönotto päättää yli 40 vuotta kestäneen maksuttoman koulutuksen aikakauden. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta peräänkuuluttaa maksuttoman koulutuksen tärkeyttä.

Sivut