Järjestöille

HYYn järjestöt

Osakunnat

Osakunnat ovat poikkitieteellisiä eri-ikäisten ja eri alan opiskelijoiden yhteenliittymiä, joiden jäseniä yhdistävät yleensä siteet samalle maantieteelliselle alueelle. Kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen voi liittyä osakuntaan opiskelualasta, elämäntyylistä ja poliittisista mieltymyksistä riippumatta. Usein osakuntaan liitytään esimerkiksi kotiseudun, opiskelija-asunnon, harrastuksen tai vaikkapa ystävyys- tai sukulaissuhteiden perusteella. Osakunnat ovat suomen vanhimpia opiskelijajärjestöjä. Helsingin yliopiston 15 osakunnasta 4 on ruotsinkielisiä.

Osakunnan säännölliseen toimintaan kuuluvat viikoittain järjestettävät osakuntaillat. Osakunnissa toimii myös toimikuntia, harrastuskerhoja sekä kuoroja, orkestereita ja näytelmäkerhoja. Osakunnalla on oma huoneistonsa, jossa jäsenet kokoontuvat harrastamaan, juhlimaan, organisoimaan toimintaansa ja ennen kaikkea viettämään aikaa yhdessä. Järjestettyjen tapahtumien ohella osakunnan luonteeseen kuuluu olennaisesti sen kodinomaisuus: jäsenet voivat viettää siellä vapaa-aikaansa, esimerkiksi lukea lehtiä, opiskella, käyttää nettiä, katsoa televisiota tai ihan vain hengailla.

Monenlaisten tyypillisten opiskelijabileiden lisäksi osakunnilla on myös omat perinnejuhlansa, jotka ilmentävät omalle kanta-alueelle tyypillistä kulttuuria. Erilaiset perinteet tuovat toiminnalle jatkuvuutta, mutta perinteet myös elävät ja muuntuvat kulloisenkin osakuntasukupolven muokatessa niitä omaan aikaansa sopiviksi.

Osakunnilla on ystävyyssuhteita eri maiden, erityisesti Ruotsin ja Viron opiskelijajärjestöihin. Osakuntalaiset vierailevatkin säännöllisesti ulkomaalaisten ystävyysjärjestöjen tapahtumissa ja huolehtivat näiden järjestöjen edustajien ohjelmasta oman osakunnan tapahtumissa.

Lähde: Osakuntien yhteisvaltuuskunta OYV 

Lisätietoa osakunnista: http://osakunta.fi/.

Helsingin yliopiston osakunnat