Järjestöille

Tuet ja palvelut


Ylioppilaskunta tukee piirissään toimivien järjestöjen toimintaa rahallisilla toiminta-avustuksilla vuosittain noin 170 000 eurolla. Suoran taloudellisen tuen ja toimitilojen lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa piirissään toimiville järjestöille myös muita erilaisia tukimuotoja sekä neuvontaa. Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista ylioppilaskunnan järjestöille suunnatuista tukimuodoista:

Toiminta-avustus
Järjestölehtituki
Kalustetuki

Tietoa järjestöjen käyttöön vuokrattavista tavaroista löydät täältä.

Toiminta-avustus

Ylioppilaskunta voi myöntää piirissään toimiville järjestöille vuosittain toiminta-avustusta, joka on tarkoitettu järjestön normaalin toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksen tarkoitus ei ole kattaa kaikkia järjestön toiminnasta aiheutuvia kuluja, vaan järjestöltä odotetaan myös omaa aktiivisuutta toimintansa rahoituksessa, esimerkiksi jäsenmaksun muodossa. Avustuksen myöntäminen perustuu ensisijaisesti järjestön toimintaan, jota arvioidaan hakemuksen mukana toimitettujen liitteiden pohjalta. Toiminnan lisäksi otetaan huomioon järjestön jäsenpohja, taloudenhoidon suunnitelmallisuus ja tuen tarve. Ylioppilaskunnan talousjohtokunta hyväksyy vuosittain toiminta-avustuksen myöntämisen ja käytön ehdot. Avustukseen liittyvät päätökset ovat sivulla Ohjeet ja dokumentit.

Toiminta-avustushaku järjestetäaän yleensä heti alkuvuodesta. Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat yleensä olleet seuraavat: kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, edeltävän vuoden tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus, toimintakertomus sekä toimintakalenteri. Hakuprosessista tiedotetaan tarkemmin järjestötiedotteessa sekä Ajankohtaista järjestöasiaa -blogissa.

Järjestölehtituki

HYY tukee järjestölehtien tekemistä toiminta-avustusten yhteydessä jaettavalla erillisellä tuella. Tukea haetaan TAHLO-järjestelmässä toiminta-avustuksille asetettuun määräaikaan mennessä. Tukea pyritään jakamaan keskimäärin 35 % lehden kokonaiskustannuksista. Tukea myönnettäessä huomioidaan myös lehden ympäristöystävällisyys eli joutsenmerkittyjen painotalojen ja kierrätyskuidusta valmistetun paperin käyttö. Tuen ehdot määrittelee tarkemmin talousjohtokunta. Järjestölehtitukea koskevat voimassa olevat päätökset ovat sivulla Ohjeet ja dokumentit.

HYYn järjestölehtitukea saavassa järjestölehdessä tulee olla maininta tuesta. Lisäksi kaikki ilmestyvät numerot on toimitettava HYYn keskustoimistolle järjestöasiantuntijalle. 

Kalustetuki

HYY tukee järjestötilojen sisustamiseksi tehtäviä kalustehankintoja. Tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti HYYn tiloissa toimivien järjestöjen kalustehankintoihin ja määräraha kohdistetaan lähinnä pöytien, tuolien, lukollisten kaappien ja muiden sisustustarvikkeiden hankintaan. Toiveena on, että kalusteet lisäisivät järjestötilojen viihtyisyyttä ja järjestöjen halua pitää tiloistaan entistäkin parempaa huolta.

Kalustetuki on vapaasti haettavissa järjestösihteeriltä ympäri vuoden. Hankesuunnitelman sisältävät hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteella jarjestosihteeri(at)hyy.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, PL 1099, 00101 HELSINKI.