Järjestöille

HYYn järjestöt

Aine- ja tiedekuntajärjestöt

Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa, joissa kaikissa opiskelijat ovat muodostaneet erilaisia järjestöjä yhdistämään samaa alaa opiskelevia ylioppilaita. Useissa tiedekunnissa ainejärjestöjen yhteistyötä koordinoi tiedekuntajärjestö. Yliopistossa toimii myös tiedekuntarajat ylittäviä monitieteisiä ainejärjestöjä.

Teologinen tiedekunta

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (teologia)

Oikeustieteellinen tiedekunta

Codex rf (oikeustiede, ruotsinkielinen)
Justus ry/rf (oikeustiede, Vaasa)
Pykälä ry (oikeustiede)

Lääketieteellinen tiedekunta

Foni Ry (logopedia)
Hammaslääketieteenkandidaattiseura (hammaslääketiede)
Kompleksi ry (psykologia)
Lääketieteenkandidaattiseura ry (lääketiede)
Medicinarklubben Thorax rf (lääketiede, ruotsinkielinen)

Humanistinen tiedekunta

Humanisticum ry. (tiedekuntajärjestö)
Aistimus ry (estetiikka)
Aksentti ry (suomen kieli ja kulttuuri)
Aspekti (yleinen kielitiede ja kieliteknologia)
Bouffe ry (ranskalainen filologia)
Daina ry (balttilaiset kielet ja kulttuurit)
Dilemma ry (filosofia)
Divina Compagnia ry (italialainen filologia)
Eidos ry (taidehistoria)
Fibula ry (arkeologia)
Frontier ry (Pohjois-Amerikan tutkimus)
Historicus (historia, ruotsinkielinen)
Intelligenzia ry (kognitiotiede)
Karavaani ry (Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit)
Katharsis ry (yleinen kirjallisuus)
KouKi ry (käännöstieteet)
Kronos ry (Suomen ja Pohjoismaiden historia, yleinen historia)
Mythos ry (uskontotiede)
NEFA-Helsinki ry. (folkloristiikka ja kansantiede)
Origo
Putkinotko ry (kotimainen kirjallisuus)
Repliikki ry (teatteritiede)
Rupla ry (slaavilaiset kielet ja kulttuurit)
Saga ry (pohjoismaiset kielet)
Sasha (Aleksanteri-intituutti)
Setenta ry (iberoromaaniset kielet)
Siula ry (suomen kieli ja kulttuuri, suomen sukukielet)
SUB ry (englantilainen filologia)
Symposion ry (klassiset kielet)
Synkooppi ry (musiikkitiede)
Umlaut ry (germaaninen filologia)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matlu ry (tiedekuntajärjestö)
Limes ry (matematiikka, fysiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, maantiede, geologia)
Geysir ry (geofysiikka)
Helsingin Yliopiston Kemistit ry (kemia)
HY:n polymeeri- ja puukemistit ry (puu- ja polymeerikemia)
MAO - Maantieteen opiskelijat ry (maantiede)
Matrix ry (matematiikka)
Meridiaani ry (tähtitiede)
Resonanssi ry (fysiikka)
Spektrum rf (matematiikka, kemia, fysiikka, tietojenkäsittelytiede, ruotsinkielinen)
Svenska Naturvetarklubben (biologia ja maantiede, ruotsinkielinen)
Synop ry (meteorologia)
TKO-äly ry (tietojenkäsittelytiede)
Vasara ry (geologia)

Farmasian tiedekunta

Yliopiston farmasiakunta (farmasia)

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Biosfääri ry (tiedekuntajärjestö)
Helix (biokemia, solu- ja molekyylibiologia)
Natura ry (ympäristöekologia)
Symbioosi ry (biologia)
Ympäristötieteiden opiskelijat MYY ry (ympäristötieteet)

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Condus ry (tiedekuntajärjestö)
Aikuiskasvatuksen Kilta ry (aikuskasvatus)
Didacta rf (kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, ruotsinkielinen)
EBE ry (lastentarhan opettajat)
Erikeepperi (erityispedagogiikka)
Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry (aineenopettajat)
Kopeda ry (kotitaloustiede)
Peduca ry (luokanopettajat, yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Phenomena ry (luokanopettjata, kasvatuspsykologia)
Tekstiilarit ry (käsityötiede)

Valtiotieteellinen tiedekunta

Kannunvalajat ry. (tiedekuntajärjestö)
Borderline (sosiaalipsykologia, ruotsinkielinen)
Habitus rf (sosiologia, ruotsinkielinen)
J-KOMM - Journalistföreningen vid Soc&kom (journalistiikka, ruotsinkielinen)
KTTO - Kansantaloustieteen opiskelijat ry (taloustiede)
KEHO - Kehitysmaatutkimuksen opiskelijat ry (kehitysmaatutkimus)
Kontakti ry (sosiologia)
Konstruktio (sosiaalitieteet)
Kumous (yhteiskunnallinen muutos)
Mana ry (sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
Media ry (viestintä)
Moodi ry (tilastotiede)
Octavia (sosiaalityö, ruotsinkielinen)
Poliittisen historian opiskelijat ry (poliittinen historia)
Politicus (valtiotieteet, ruotsinkielinen)
Statsvett (valtio-oppi, ruotsinkielinen)
Status ry (sosiaalipsykologia)
Stigma ry. (sosiaalipolitiikka)
Stydi ry (sosiaalityö)
StudentOrganisationen vid Soc&kom rf (tiedekuntajärjestö Soc&Kom)
Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat ry (talous- ja sosiaalihistoria)
Valtio-opin opiskelijat ry (Valtio-oppi)
Valta (politiikan ja viestinnän opiskelijat)

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto ry (tiedekuntajärjestö)
Agro-Forst  rf (maatalous- ja metsätieteet, ruotsinkielinen)
Lipidi ry (elintarviketieteet)
Markkina-Agraarit (maatalousekonomia ja -politiikka, maatalousliiketiede ja markkinointi)
Metsäylioppilaat ry (metsätieteet)
Oikos ry (kuluttajaekonomia ja ravitsemustiede)
Sampsa ry (maataloustieteet)
Viikin taloustieteilijät ry (elintarvike-ekonomia)
Viri Lactis ry (maitoteknologia)
Voluntas (markkinointi)
Vuorovaikeutus - ympäristöekonomistit ry (ympäristöekonomia)
Ympäristötieteiden opiskelijat MYY ry (ympäristötieteet)

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry (eläinlääketiede)