Media & arkisto

Kannanotot ja lausunnot

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta ei saa tinkiä

07.04.2017

KANNANOTTO 7.4.2017

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY tukee turvapaikanhakijoiden Rautatientorin mielenosoituksen vaatimusta inhimillisestä ja ihmisoikeuksia kunnioittavasta turvapaikkapolitiikasta.

“Kyse on ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamisesta ja tuen osoittamisesta heikoimmassa asemassa oleville. Ylioppilaskunnan arvoihin kuuluu erottamattomasti yhdenvertaisuus ja inhimillisyys, ja näin vakavassa asiassa meidän tulee tukea arvojemme toteutumista myös yhteiskunnassa yliopiston ulkopuolella”, sanoo HYYn hallituksen puheenjohtaja Laura Luoto.

HYY vaatii muiden kansalaisjärjestöjen ja tiede- ja taidemaailman vaikuttajien lailla, että turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja turvapaikanhakumenettelyt ja käännytyspäätökset tehdään Suomen korkeatasoisia oikeuskäytäntöjä noudattaen.

Kiristetty turvapaikkapolitiikka ja maahanmuuttoviraston linjaukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijoiden oikeusturva on vaarantunut. Nyt vaarana on, että Suomesta käännytetään ihmisiä, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa ja jotka eivät voi turvallisesti palata kotimaihinsa ja -kaupunkeihinsa. Suomea sitovan ehdottoman palautuskiellon mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa joutuminen vakavien ihmisoikeusloukkausten uhriksi.

“Epäilyskin siitä, että jotkin käännytyksistä rikkoisivat ehdotonta palautuskieltoa, on oikeusvaltiossa kestämätön”, huomauttaa HYYn hallituksen jäsen ja oikeustieteen ylioppilas Lauri Linna.

HYY kannustaa myös Helsingin yliopistoa kehittämään aktiivisesti keinoja, joilla parantaa turvapaikan saaneiden mahdollisuuksia päästä kiinni suomalaiseen koulutusjärjestelmään.

Tehdäkseen oman osansa hädänalaisten tilanteen helpottamiseksi HYY on tarjonnut turvapaikanhakijoille niin turvallisia kokoustiloja kuin mahdollisuutta peseytyä saunatiloissaan.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
Laura Luoto, hallituksen puheenjohtaja