Media & arkisto

Kannanotot ja lausunnot

Lapsen saamisen ei ole pakko keskeyttää opintoja

24.04.2017

KANNANOTTO 21.4.2017

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta vaatii opintotukeen huoltajakorotusta. Opiskelijat siirtyvät elokuussa yleisen asumistuen piiriin. Muutos parantaa monien opiskelijoiden ja erityisesti yksinasuvien tilannetta, mutta se kohtelee epäoikeudenmukaisesti erityisesti perheellisiä opiskelijoita ja heikentää merkittävästi heidän toimeentuloaan.

Opintotuen huoltajakorotus on hyvä keino parantaa perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa ja vähentää yleiseen asumistukeen siirtymisen aiheuttamaa epäoikeudenmukaisuutta. Perheelliset opiskelijat ovat jo aiemmin olleet yleisen asumistuen piirissä, mutta uudistuksessa opintotuki lasketaan vastaisuudessa tuloksi tuen tarvetta arvioidessa.

Suomessa on noin 20 000 perheellistä opiskelijaa, joista noin 2000 opiskelee Helsingin yliopistossa. Yli puolet perheellisistä opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella. Väestöliiton perhebarometrin mukaan kaksi kolmesta perheellisestä opiskelijasta on huolissaan toimeentulostaan. HYYn perheellisille opiskelijoille tekemän kyselyn vastaajista 64 % arvioi, että heillä on käytettävissä opintoihin vähän tai erittäin vähän aikaa eivätkä he pysty opiskelemaan siinä määrin kuin haluaisivat. Vastaajista 43 % pystyy yhden viikon aikana opiskelemaan vain alle 10 tuntia.

Suomen hallituksella on ensi viikolla puoliväliriihi, jossa hallituspuolueilla on mahdollisuus helpottaa perheellisten opiskelijoiden kohtuutonta tilannetta. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto (SAMOK) ja Väestöliitto ovat kampanjoineet opintotuen huoltajakorotuksen puolesta.

Muissa Pohjoismaissa on käytössä opintotuen huoltajakorotus ja Suomessakin etuuksissa on lapsikorotus – opintotukea lukuun ottamatta. Sivistysvaliokunta on esittänyt mietinnössään (SiVM 17/2016 vp) valtioneuvostolle harkittavaksi huoltajakorotusta ja keskustan puoluevaltuusto on vaatinut opintotuen huoltajakorotusta poliittisessa kannanotossaan viime marraskuussa.

Pidämme opintotuen huoltajakorotusta välttämättömänä tilanteessa, jossa opintotuen heikennykset ja asumisen tuen muutokset vaikeuttavat kohtuuttomasti perheellisten opiskelijoiden jo ennestään hankalaa asemaa. Korotuksen tulisi olla riittävän suuri ja sitä ei tulisi ottaa huomioon asumistuen tarvetta arvioidessa, jotta se aidosti parantaisi perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa ja mahdollistaisi opintojen etenemisen. Myös perheellisillä on oltava oikeus opiskella!

Ada Saarinen
HYYn hallituksen varapuheenjohtaja
ada.saarinen@hyy.fi
050 595 0328

Minna Silvennoinen
HYYn hallituksen jäsen
minna.silvennoinen@hyy.fi
050 325 9175