Media & arkisto

Kannanotot ja lausunnot

Kiitos maksuton koulutus: 1974–2015

30.11.2015

KANNANOTTO 30.11.2015

Suomen hallitus lopettaa maan korkeakoulujen kansainvälistymisen. Korkeakoulutukseen sekä opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvat massiiviset leikkaukset vaarantavat koulutuksellisen tasa-arvon, ja lukuvuosimaksujen käyttöönotto päättää yli 40 vuotta kestäneen maksuttoman koulutuksen aikakauden. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta peräänkuuluttaa maksuttoman koulutuksen tärkeyttä.

Juha Sipilän hallitus esittää vähintään 1 500 euron lukuvuosimaksuja englanninkielisiin koulutusohjelmiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Maksullinen koulutus Pohjoismaissa ei houkuttele kansainvälisiä opiskelijoilta. Esimerkiksi Ruotsissa vuonna 2010 käyttöön otettujen lukukausimaksujen jälkeen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrä on romahtanut, joillakin aloilla jopa 80 %.

Maksullisten koulutusohjelmien perustaminen edellyttää miljoonien lisäpanostuksia markkinointiin ja apurahajärjestelmän luomiseen ja ylläpitoon. Vaikka yliopistot päätyisivät esimerkiksi Helsingin yliopiston nyt suunnittelemiin 10 000–15 000 euron lukuvuosimaksuihin, ne eivät silti kattaisi aiheuttamiaan lisäkuluja. Yliopistojen ja koulutusohjelmien markkinointiin käytettävä raha on pois opetuksen ja tutkimuksen laadusta.

Lukuvuosimaksujen määrääminen osalle opiskelijoita muokkaa koko yhteiskunnallista ilmapiiriä: kun maksuja on alettu periä joiltakin opiskelijoilta, niitä on helppo periä muiltakin. Kansainvälinen opiskelija tuo Suomeen paljon enemmän kuin lukuvuosimaksunsa – niin taloudellista kuin sosiaalista hyötyä. Millaista Suomea haluamme luoda? Kahden kerroksen luokkayhteiskuntaa, jossa sivistystä saa vain rahalla vai yhdenvertaista ja turvallista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin haluaa?

Tänään 30.11. vietetään maksuttoman koulutuksen päivää. Ei unohdeta, että oikeus sivistykseen kuuluu jokaiselle – lompakon paksuudesta, vanhempien taustasta tai kotimaasta riippumatta.