HYY etsii opiskelijaedustajaa opintotukilautakuntaan

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus etsii opintotukilautakuntaan opiskelijaedustajaa kuluvan kauden loppuun 30.4.2012 asti.

Opintotukilautakunta on lakisääteinen luottamusmieselin. Sen tehtävänä on

- määritellä opintojen päätoimisen harjoittamisen ja opinnoissa edistymisen yleiset arviointiperusteet sekä kesäopintojen ja muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävä laajuus,

- antaa yksittäisen opiskelijan osalta opintojen päätoimista harjoittamista ja opinnoissa edistymistä koskevia lausuntoja opintotuen maksuedellytysten tarkistamiseksi,

- antaa yksittäisen opiskelijan osalta lausuntoja siitä onko opintolainan valtiontakauksen saanut ja tutkinnon suorittanut opiskelija oikeutettu opintolainavähennykseen,

- päättää millä edellytyksillä opiskelijan tukiaikaa voidaan pidentää, kun opiskelija on jo käyttänyt tutkintoonsa myönnettävän enimmäistukiajan tukikuukaudet.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut allekirjoitetut vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan HYYn keskustoimistolle (Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki) 24.9. klo 12 mennessä. Lisätietoja antaa HYYn sosiaalipoliittinen sihteeri Katja Långvik: katja.langvik@hyy.fi, puh. 050 543 9608.