Media & arkisto

Kannanotot ja lausunnot

Hallitus jatkaa kehitysyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan väheksymistä

18.04.2016

Hallitus jatkaa kansalaisyhteiskunnan alasajoa leikkaamalla häikäilemättömästi kehitysyhteistyövaroja yhä enemmän. Jo viime vuonna hallitus leikkasi budjettiriihessään kehitysyhteistyön määrärahoista lähes puolet, noin 400 miljoonaa euroa. Kehysriihessä 5.4.2016 hallitus päätti leikata vielä 25 miljoonaa euroa lisää. Uusi leikkaus kohdistuu vuodesta 2018 eteenpäin käytössä oleviin varoihin.

Kansalaisjärjestöjen ja ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuus on leikkauksen myötä äärimmäisen uhanalainen. Hallituksen uudet leikkaukset tekevät selväksi, ettei kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä pidetä tärkeänä, vaan sitä aiotaan heikentää pysyvästi. Opiskelijat ovat silti edelleen valmiita kantamaan vastuunsa globaalien ongelmien ja köyhyyden lieventämiseksi.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta joutui jo vuoden 2015 leikkausten vuoksi perumaan kokonaan kenialaisen järjestön kanssa suunnittelemansa yhteistyön ja pudottamaan Bangladeshin hankkeensa rahoituksen viidesosaan suunnitellusta. Tuhannet Kenian ja Bangladeshin maaseudun köyhät jäävät nyt ulkopuolelle hankkeista, jotka pyrkivät auttamaan viljelijäyhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen Bangladeshissa ja säästämään tyttöjä ympärileikkaukselta Keniassa. Vain yksi, naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyttä ja koulunkäyntiä Itä-Sambiassa edistävä hanke selvisi leikkauksista. Sekin päättyy vuonna 2016.

Toivo rahoituksen löytymisestä uusille hankkeille haihtuu entisestään; ylioppilaskunnan kehitysyhteistyö uhkaa loppua täysin.

HYY jatkaa edelleen vuonna 2007 aloitettua perinnettään ja lahjoittaa 0,7 % vuosittaisesta budjetistaan kehitysyhteistyöhön YK:n yleiskokouksen tavoitteen mukaisesti. Uusien leikkausten myötä Suomen bruttokansantuotteesta kehitysyhteistyöhön suunnataan enää vain 0,39 %. Lisäksi opiskelijat tekevät vapaaehtoisia lahjoituksia ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöprojekteihin, yhteensä noin 5 500 euroa vuodessa. Toiminnan varsinaisia elinehtoja ovat kuitenkin tuhannet vuotuiset vapaaehtoistyötunnit, joiden arvoa hallitus nyt halveksii lisäleikkauksellaan entisestään.

Ulkoministeriö vaikeuttaa tahallaan kansalaisjärjestöjen työtä

Ulkoministeriö on vastikään muuttanut myös viestintä- ja globaalikasvatustuen hakua. Täysin vastoin vielä viime marraskuisessa tiedotustilaisuudessaan antamiaan tietoja, ulkoministeriö epäsi kansalaisjärjestöiltä mahdollisuuden kattaa osan tuen omavastuuosuudesta vapaaehtoistyöllä. Eli käytännössä ministeriö kieltää järjestöjä kattamasta osaa kuluistaan vapaaehtoistyöllä. Ulkoministeriö tiedotti täyskäännöksestään 12.4., vain kolme päivää ennen hakuajan alkua – ja vasta sen jälkeen kun Kepa ry oli huomannut muutoksen kommentoitavaksi saadussa tukihakemuspohjassa.

Tuen hakeminen on nyt muuttunut erittäin hankalaksi pienillä budjeteilla toimiville järjestöille, kun uutta rahoitusta pitää löytää lyhyellä varoitusajalla. Ulkoministeriö on päätöksellään heittämässä hukkaan valtavan määrän jo tehtyä suunnittelutyötä. Lisäksi on käsittämätöntä, että vapaaehtoistyön arvoa väheksytään: se on paitsi hankkeiden toteutumisen tae, myös oleellinen osa viestintä- ja globaalikasvatusta, jonka tavoitteena on tukea aktiivista ja vastuullista maailmankansalaisuutta.

Opiskelijoiden suuri enemmistö on onneksi tänäkin keväänä osoittanut tukensa HYYn kehitysyhteistyölle. Vuotuisten keskimäärin 5 500 euron suorien lahjoitusten lisäksi opiskelijat ovat osallistuneet HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan järjestämään Sambia-viikkoon, jota on vietetty 4.–7.4. Helsingin yliopiston kampuksilla. Kolmessa päivässä lahjoituksia kertyi yli 300 euroa, minkä lisäksi HYY Ravintoloiden UniCafe-opiskelijaravintolat lahjoitti jokaisesta myymästään Sambia-ateriasta 0,10 euroa hankkeen tueksi – yhteensä yli 400 euroa.

Ainakin opiskelijat siis arvostavat globaalin tasa-arvon ja turvallisen tulevaisuuden puolesta tehtävää työtä. Suomen hallitus on viimeistään nyt todistanut piittaamattomuutensa sitä kohtaan. Ylioppilaskunta peräänkuuluttaa hallituksen osoittavan teoillaan vielä kautensa aikana, että se kunnioittaa kehitysyhteistyötä ja haluaa kantaa globaalin vastuunsa maailman köyhimpien auttamiseksi.

Marketta Vuola, kehitysyhteistyökoordinaattori
puh. 050 543 8450
marketta.vuola@hyy.fi


Susanna Jokimies, hallituksen puheenjohtaja
puh. 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta