Hae Avoimen yliopiston johtokunnan opiskelijajäseneksi!

Avoin yliopisto on Helsingin yliopiston erillinen laitos, joka toteuttaa, kehittää ja koordinoi yleissivistävää, avoimen yliopiston periaatteiden mukaan järjestettävää tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta. Avoin yliopisto edistää aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteistyöverkostonsa kanssa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Avoimen yliopiston erityistehtävänä on kehittää vapaata sivistystyötä sekä yliopiston Studia Generalia- toimintaa.

Avoimella yliopiston johtokunnan nimittää Helsingin yliopiston rehtori. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta kuitenkin siten, että Avoimen yliopiston opiskelijoita edustavat jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Avoimen yliopiston toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja laitoksen tavoiteohjelman mukaisesti.

Avoimen yliopiston johtokuntaan haetaan 30.4.2012 asti yhtä (1) opiskelijajäsentä. Hakijoilla tulee olla opintoja Avoimessa yliopistossa. Erityisesti toivomme hakijoiksi naisia.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut, perustellut hakemukset tulee toimittaa keskiviikkoon 14.9.2011 klo 12.00 mennessä HYYn keskustoimistoon (Mannerheimintie 5 A, 2. krs, 00100 Helsinki) tai sähköpostitse osoitteeseen halloped-haku@hyy.fi. Lisätietoja antaa koulutuspoliittinen sihteeri Juha Hurme, puh. 050 543 8460, sähköposti: juha.hurme@hyy.fi