Meillä on valta vaikuttaa

29.10.2018

Kun aloitin opintoni Helsingin yliopistossa vuonna 2015, en tiennyt juuri mitään siitä vaikuttamistyöstä, mitä HYYssä tehdään. HYY merkitsi minulle ennen kaikkea järjestöä, jonka jäseneksi liityin tehtyäni lukuvuosi-ilmoittautumisen sekä lukuvuosikalenteria, jonka laitoin ylpeänä laukkuuni - varmana siitä, että olin oikeasti saanut opiskelupaikan. Lisäksi ylioppilaskunta tarkoitti minulle Uudella ylioppilastalolla sijaitsevaa Alina-salia, jossa pääsin heti fuksisyksyn alussa tutustumaan akateemiseen pöytäjuhlakulttuuriin. 

Yliopistovuosieni aikana ymmärrykseni siitä, mikä HYY on ja mitä kaikkea ylioppilaskunnassa tehdään, on vähitellen syventynyt. Ainejärjestömme Media ry:n hallituksen jäsenenä opin katsomaan luentosalien ja opiskelijabileiden ulkopuolelle. Aloin kiinnostua ja innostua vaikuttamisesta sekä perehtyä tarkemmin ylioppilaskunnan toimintaan. 

Ylioppilaskunta on paljon muutakin kuin tapahtumia järjestävä taho, joka tarjoaa tilat esimerkiksi ainejärjestöjen illanvietoille ja kokoaa vuosittain noin 4000 opiskelijaa yhteen kisailemaan ikimuistoisessa Fuksiseikkailussa. HYY edistää opiskelijan asemaa niin monipuolisesti, että sen tekemästä työstä ja jokaisen opiskelijan vaikuttamismahdollisuuksista kannattaa olla kartalla. 

Kaikki vaikuttaminen ei aina näy ulospäin. Opiskelijan näkökulmasta tilanne voi toisinaan näyttää siltä, että kaikki jatkuu ennallaan. Tosiasiassa HYY on onnistunut estämään useita opiskelijan asemaa heikentäviä muutoksia aktiivisella vaikuttamistyöllään. Vuonna 2015 ylioppilaskunta onnistui esimerkiksi estämään opiskelija-asuntotuotannon investointiavustuksen poistamisen. Toteutuessaan avustuksen poistaminen olisi tarkoittanut 10 %:n korotusta uusien opiskelija-asuntojen vuokratasoon. Ilman ylioppilaskunnan edunvalvonnallisia resursseja ja sen tekemää työtä opiskelijoiden olosuhteet olisivat olennaisesti heikommat kuin nyt. 

Opiskelijan talous on tunnetusti tiukoilla. Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua siitä, tulevatko HSL:n opiskelija-alennukset pysymään enää nykyisellä tasollaan. Tiesitikö, että HYY on ollut vaikuttamassa keskeisesti siihen, että pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä otettiin käyttöön yhtenäinen 50 %:n opiskelija-alennus vuonna 2006? Vuodesta 2010 lähtien samaan alennukseen ovat olleet oikeutettuja myös vaihto-opiskelijat. Parhaillaan HYY vaikuttaa sen puolesta, että HSL:n opiskelija-alennus säilyisi mahdollisimman korkeana ja laajenisi samalla huomioimaan myös 30 vuotta täyttäneet opiskelijat ilman erillisiä ehtoja. 

HYY on koko historiansa ajan pyrkinyt lisäämään kohtuuhintaista opiskelija-asuntotarjontaa. Se on ollut keskeinen vaikuttaja, kun Helsingin kaupunkia on lobattu nostamaan opiskelija-asuntojen vuosituotantotavoitetta. Tämän vaikuttamistyön ansiosta kaupunki nosti vuoden 2012 opiskelija- ja nuorisoasuntotuotannon tavoitteen 300 asuntoon ja vuonna 2016 pelkästään opiskelija-asuntotuotannon tavoitteen 300 asuntoon. Tämä tulee helpottamaan opiskelijoiden asuntopulaa. 

Lisäksi HYY tekee työtä, jotta opiskelun ja lapsiperhe-elämän yhdistäminen olisi mahdollista. Pikku HYY on 2000-luvun alkupuolelta lähtien tarjonnut tilapäistä, huokeahintaista lastenhoitoa opiskelijavanhempien lapsille. Lastenhoitopalvelun ansiosta vanhemmat voivat osallistua tentteihin ja luennoille sekä opiskella itsenäisesti. Toisin kuin kunnallinen varhaiskasvatus, Pikku HYYn palveluiden käyttö ei vie perheeltä oikeutta kotihoidontukeen. Tällä hetkellä HYY kehittää yhteistyössä yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa nykyistä Pikku HYYtä laajempaa, joustavaa osa-aikaista lastenhoitoa, joka ei vie perheeltä oikeutta tukeen.

On myös HYYn ansiota, että minulla opiskelijana on varaa nauttia teatterista ja taidemuseoista. HYY tekee yhteistyötä muun muassa Kansallisteatterin, Ateneumin ja Helsingin taidemuseon kanssa, jotka tarjoavat opiskelijoille alennettuja lippuja ja ilmaispäiviä.

Eniten opiskelijan vaikutusmahdollisuuksista ja HYYssä tapahtuvan työn arvosta minua on vakuuttanut viestintäharjoittelijan työ ylioppilaskunnassa. Ympärilläni työskentelee ihmisiä, joilla on valtavasti näkemystä esimerkiksi opiskelijan asumisesta, toimeentulosta, opetuksen kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta sekä intoa ja taitoa viedä asioita eteenpäin. Haluan käyttää ääntäni kannanottona ja toiveenani siitä, että näin on myös tulevaisuudessa.

Saana Lehtinen

Kirjoittaja on HYYn viestintäharjoittelija ja neljännen vuoden viestinnän opiskelija, joka näkee työssään päivittäin sen, miten omistautuneesti ja asiantuntevasti opiskelijan asemaa parannetaan ylioppilaskunnassa. 

 

Lisää uusi kommentti