Harjoittelukäytänteiden yhdistämistä, apurahoja... Mitä kaikkea näistä onkaan päätetty?

07.11.2016

Opintoasiainneuvosto (ONE) on johtosäännön määräämä yliopiston ylin opintoasioita käsittelevä asiantuntijaelin. Edellisessä ONEn kokouksessa käsiteltiin kandipalautetta, pedagogisten opintojen suoritusajankohtaa, lukukausimaksujen apurahajärjestelmää, harjoittelujen hallintokäytäntöjen yhdistämistä sekä vieras- ja monikielisten maisteriohjelmien tilannetta.

Kandipalaute

Jatkossa tulee olemaan vain yksi kysely eli kandipalaute yhdistyy HowULearn-palautekyselyyn ja järjestelmätoimittaja vaihtuu yliopistojen omistamalle CSC:lle. Uudessakin järjestelmässä saadaan annettua opiskelijan antamalle palautteelle vastapalaute. Kandipalautteesta poistetaan anonymiteetti, eli jatkossa voidaan tutkimustarkoituksessa yhdistää vastaukset opintomenestykseen sekä muuhun relevanttiin tietoon. Ylipäänsä yliopisto kerää nyt Big Data –tietopankkia kaikista yliopiston keräämistä sisäisistä tilastoista, joten tulevaisuudessa he tietävät paremmin mitä yliopistossamme tapahtuu. 

Harjoittelun hallinnon käytännöt HY:ssä

Hallinnon keskittämisen ja henkilöstövähennysten seurauksena harjoittelukäytännöt on pakko yhdistää, jotta resurssit riittävät harjoitteluhakujen toteuttamiseen. Jatkossa harjoittelujen hallinto keskitetään urapalveluihin, mutta ns. kliiniset harjoittelut ja opettajien harjoittelut pysyvät edelleen erikseen tiedekunnissa. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön heti tulevissa harjoitteluhauissa ja se noudattelee pitkälti valtiotieteellisen tiedekunnan mallia, eli opiskelijoista osa saa voucherin harjoittelun rahoittamiseksi. Tarkoitus on kuitenkin uudistaa ja kehittää mallia keväällä eteenpäin. 

Lukukausimaksujen apurahajärjestelmä

Yliopistolla tulee olemaan yhteiset kriteerit apurahojen myöntämiseen ja todettiin, että prosessin on oltava nopea sekä tehokas, sillä on mahdollista, että ihmiset jättävät ottamatta paikan vastaan jos eivät saa stipendiä. Apurahoissa tulee olemaan kolme kategoriaa: 100 % lukukausimaksun suuruudesta, 50 % lukukausimaksun suuruudesta ja 100 % lukukausimaksun suuruudesta + elinkustannusten tukeminen 10 000 eurolla vuodessa.

HYY oli kiinnostunut siitä, miksei sosiaalisin perustein myönnettävää apurahaa ole suunnitelmissa. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista, että sellainen otetaan käyttöön, kun nähdään mistä kohdemaista ja sosiaalisista oloista hakijoita tulee. Tiedossa on, että ulkomaisten opiskelijoiden on vaikea avata pankkitiliä Suomessa ja tämä saattaa vaikuttaa vielä suunnitelmiin apurahajärjestelmästä. 

Pedagogisten opintojen suorittamisajankohta 

Ajankohta pysyy ennallaan, eli opinnot alkavat syksyllä ja päättyvät keväällä, mutta on edelleen mahdollista tehdä syksy ja kevät erikseen niin, että välissä pitää esimerkiksi vuoden taukoa pedagogista opinnoistaan. 

Vieras- ja monikielisten maisteriohjelmien tilanne

Filosofian maisteriohjelma aloittaa kotimaisilla kielillä, koska tarpeeksi englanninkielistä opetusta ei pystytä järjestämään ja Iso Pyörä –ryhmä kuulee vielä erikseen kahta ongelmallista maisteriohjelmaa. Muutoin iso osa suunnitelluista ohjelmista aloittaa aikataulun mukaisesti 2017, mutta osa kuitenkin vasta 2018. 

Tohtorikoulutuksen valintalinjaukset

Koulutuksiin tulee yhtenäiset hakuajat yliopistolla neljä kertaa vuodessa, päivämäärät eivät ole vielä varmistuneet. Jatkossa myös tohtorikoulutusta tulee koskemaan mahdollisuus ottaa vastaan vain yksi paikka. Tästä syystä opiskelijalle tulee antaa mahdollisuus myös olla ottamatta opiskelupaikkaa vastaan. Jatko-opinto-oikeus ja tohtorikoulutettavaksi palkkaaminen ovat erillisiä prosesseja, eli jatkossa voidaan palkata tohtorikoulutettavaksi koeajalle ennen kuin palkatulle on myönnetty jatko-opinto-oikeutta. 

Kommentit

HaroldOmisk
12.06.2017 06:50
п»їbuy cialis online п»їbuy cialis online cialis 20 mg cialis 20 mg tadalafil purchase cialis buy tadalafil
Darinhew
11.08.2017 13:11
http://revia.phartesdomusa.org buy revia online canada
Darinhew
12.08.2017 10:40
http://revia.phartesdomusa.org buy low dose naltrexone in south africa
ReviaKip
12.08.2017 20:30
http://phartesdomusa.org/ buy generic revia online cheap

Lisää uusi kommentti