Järjestöille

Projektiavustuksia jaossa!

24.03.2014

HYY myöntää piirissään toimiville järjestöille projektiavustuksia. Avustukset on tarkoitettu toiminnan monipuolistamiseen ja uusien projektien toteuttamiseen sekä näihin liittyviin hankintoihin. Projektiavustusten jaossa painotetaan erityisesti uusien opiskelijoiden vastaanottoon ja kansainvälisten opiskelijoiden integrointiin liittyviä projekteja.

Avustuksia jaetaan yhteensä enintään 7000 euroa, maksimissaan 500 euroa yhdelle projektille. Niitä haetaan erillisellä lomakeella, joka sijaitsee osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50163/. Lomake sulkeutuu 11.4.2014 klo 23:59.

 

Avustuksen ehdot

  • Projekti ei ole järjestön jatkuvaa tai jokavuotista toimintaa
  • Projektin tarkoitus ei ole ristiriidassa HYYn tavoitteiden tai yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa.Avustuksia pyritään myöntämään tasapuolisesti erityyppisten järjestöjen erilaisille hankkeille.
  • Avustuksia voidaan myöntää myös jo aiemmin vuonna 2014 toteutuneille projekteille, kunhan ne muuten täyttävät avustuksen kriteerit.
  • Avustuksia ei myönnetä vakinaisiin palkkoihin tai palkkioihin.
  • Yhdelle projektille voidaan myöntää avustusta enintään 500 euroa.
  • Avustus voidaan kohdentaa jonkin tietyn kulun kattamiseen.
  • Mikäli projekti ei toteudu tai sen luonne muuttuu merkittävästi, tulee järjestön palauttaa maksettu avustus.
  • Järjestön on tehtävä HYYlle raportti tai selvitys projektin toteutumisesta joko erikseen ilmoitettavana ajankohtana tai vuoden 2014 toimintakertomuksensa yhteydessä.

Kaikille avustusta hakeneille järjestöille lähetetään tieto avustuspäätöksestä. Kaikille avustusta saaville järjestöille lähetetään tiedoksi myönnetty avustussumma ja muistutus avustuksen ehdoista sekä mahdollinen päivämäärä, johon mennessä järjestön on tehtävä selvitys avustuksen käytöstä.

 

Lisätietoja:

Teemu Palkki

HYYn hallituksen jäsen

Talousjohtokunta, sukukansat, liikunta

050-5950324

teemu.palkki@hyy.fi