Järjestöille

Järjestötuet on myönnetty vuodelle 2019

15.04.2019

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on myöntänyt 174 000 euroa toiminta-avustuksia piirissään toimiville järjestöille. Tuet on myönnetty järjestöjen toiminnastaan toimittamien tietojen perusteella. Toiminta-avustuksia myönnettäessä on huomioitu järjestöjen jäsenmäärä, tapahtumien määrä, tapahtumien osallistujamäärä ja toiminnan laatu. Tukien jakamisessa käytettiin uutta toiminta-avustusjakomallia.

Voit tarkistaa oman järjestösi tuen täältä

Toiminta-avustuksia myöntämällä ylioppilaskunta pyrkii turvaamaan järjestöjen toimintaedellytykset sekä kannustamaan järjestöjä kehittämään toimintaansa muun muassa avoimemmaksi, monipuolisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi.

Toiminta-avustusten jako sujui yleisesti ottaen hyvin. Muutamien järjestöjen tuki laski toimittamattomien dokumenttien vuoksi. Myös järjestöjen, joiden HYY-jäsenten määrä ei täyttänyt vaadittua 50 prosenttia järjestön jäsenmäärästä, tukea laskettiin.

Toiminta-avustuksen palauteilta järjestetään keskiviikkona 24.4. kello 17:00 Uuden ylioppilastalon keskustoimistolla kokoushuone Sparressa. Tilaisuudessa on mahdollista kysyä talousjohtokunnan jäseniltä miksi tuki on muuttunut. 

Mikäli järjestönne ei pääse osallistumaan kyseiseen tilaisuuteen, voitte olla yhteydessä saamastanne tuesta myös talousjohtokunnan puheenjohtaja Linda-Liisa Kelokariin (sähköposti linda-liisa.kelokari (a) hyy.fi). 

Toiminta-avustuksen ennakko on maksettu järjestöjen TAHLOon ilmoittamalle tilille. Ennakkoa maksetaan järjestöille, jotka ovat saaneet vuonna 2018 toiminta-avustuksia yli 170 euroa. Ennakko on kolmasosa järjestön edellisen vuoden tuesta.

Lisätietoja:

Linda-Liisa Kelokari
Talousjohtokunnan puheenjohtaja
linda-liisa.kelokari (a) hyy.fi
050 595 0324

Jaakko Kalske
Asiantuntija (järjestöt)
jaakko.kalske (a) hyy.fi
050 537 3798