Järjestöille

Hae HYYn toiminta-avustusta ja järjestölehtitukea

01.02.2019

Ylioppilaskunta myöntää piirissään toimiville järjestöille vuosittain toiminta-avustusta, joka on tarkoitettu järjestön normaalin toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksen tarkoitus ei ole kattaa kaikkia järjestön toiminnasta aiheutuvia kuluja, vaan järjestöltä odotetaan myös omaa aktiivisuutta toimintansa rahoituksessa, esimerkiksi jäsenmaksun muodossa. Avustuksen myöntäminen perustuu ensisijaisesti järjestön toimintaan, jota arvioidaan hakemuksen mukana toimitettujen liitteiden pohjalta. Toiminnan lisäksi otetaan huomioon järjestön jäsenpohja, taloudenhoidon suunnitelmallisuus ja tuen tarve. Ylioppilaskunnan talousjohtokunta hyväksyy vuosittain toiminta-avustuksen myöntämisen ja käytön ehdot.

Toiminta-avustusta haetaan sähköisen hakulomakkeen (TAHLO = toiminta-avustuksen hakulomake) kautta osoitteessa tahlo.hyy.fi. Mikäli salasana ja/tai käyttäjätunnus ovat päässeet hukkumaan, ota yhteyttä järjestöasiantuntijaan. Toiminta-avustuksen viimeinen hakupäivä on 1.3.2019.

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat

-Talousarvio 2019
-Toimintasuunnitelma 2019
-Tuloslaskelma 2018
-Tase 2018
-Tilin- tai toiminnantarkastuskertomus 2018
-Toimintakertomus 2018
-Tapahtumakalenteri 2018

Myös muita järjestön toimintaa koskevia liitteitä on mahdollista jättää hakemuksen tueksi, kuten esimerkiksi ympäristösuunnitelma tai yhdenvertaisuussuunnitelma.

Huom! Yhteistyötapahtumissa osallistujiksi lasketaan koko tapahtuman osallistujamäärä!


Hae HYYn järjestölehtitukea

HYY tukee järjestöjensä julkaisutoimintaa myöntämällä lehtitukea. Myös lehtitukea haetaan sähköisessä hakulomakepalvelussa osoitteessa tahlo.hyy.fi. Lehtitukea tulee hakea 1.3. mennessä. Lehtituen myöntämisen kriteerit löytyvät täältä.

Lisätietoja:

http://wiki.hyy.fi/index.php/Toiminta-avustus

HYYn hallituksen talousjohtokunnan puheenjohtaja Linda-Liisa Kelokari linda-liisa.kelokari [ a ] hyy.fi, 050 595 0324

HYYn hallituksen järjestövastaava Samuli De Pascale samuli. depascale [ a ] hyy.fi, 050 543 9615

Asiantuntija (järjestöt) Jaakko Kalske, jaakko.kalske [ a ] hyy.fi, 050 537 3798